Bedrijfswagens duurder voor Belgische werkgever

Bedrijfswagens duurder voor Belgische werkgever

Binnenkort keurt het Belgische parlement naar alle waarschijnlijkheid het ontwerp van de eindejaars-Programmawet goed met daarin (onder andere) de wijziging van de fiscaliteit inzake bedrijfswagens (auto van de zaak). Door deze wijziging zal vanaf 1 januari 2017 de fiscale kostprijs van een bedrijfswagen ten laste van de vennootschap (werkgever) stijgen.

Gerelateerde content

Voor de genieter (werknemer) van een bedrijfswagen blijft alles bij het oude: hij zal worden belast op een voordeel van alle aard wanneer hij de bedrijfswagen (kosteloos) voor persoonlijke doeleinden mag gebruiken. Bij de berekening van dit belastbaar voordeel – op basis van de CO2-uitstoot van de wagen – wordt geen rekening gehouden met de eventuele toekenning van een tankkaart.

Bij de vennootschap (werkgever) daarentegen die een bedrijfswagen ter beschikking stelt, zal het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen tezamen met tankkaart vanaf 1 januari 2017 wél zwaarder worden belast. Met betrekking tot de fiscale aftrek van bedrijfswagens zullen er namelijk twee wijzigingen worden doorgevoerd.

1. Verhoging percentage van de verworpen uitgaven

Ten eerste wordt het percentage van de verworpen uitgaven in verband met privégebruik verhoogd. Momenteel is het nog zo dat wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap, 17% van het voordeel van alle aard aan de verworpen uitgaven van de vennootschap moet worden toegevoegd. Dit komt bovenop de beperking van de autokosten naar rato van de CO2-uitstoot en de aftrekbeperking tot 75% van de brandstofkosten. Aangezien er geen fiscale aftrekken kunnen worden toegepast op voormelde verworpen uitgaven, vormt deze de minimum belastbare basis van de vennootschap. Vanaf 1 januari wordt het percentage van de verworpen uitgave verhoogd van 17% tot 40% wanneer de vennootschap de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt.

2. Eigen bijdragen niet meer in mindering

Ten tweede zal er vanaf 1 januari 2017 ook geen rekening meer worden gehouden met de eigen bijdrage van de genieter van de bedrijfswagen (al dan niet met tankkaart) voor de berekening van het te verwerpen bedrag in hoofde van de vennootschap. Momenteel mag het belastbaar voordeel van alle aard op een bedrijfswagen nog worden verminderd met de eigen bijdrage die de werknemer betaalt voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen.

Voorbeeld

Vennootschap X NV stelt een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking aan haar werknemer, die ook gebruik mag maken van de bedrijfswagen voor privédoeleinden. Stel dat het voordeel van alle aard € 2.000 bedraagt, maar dat de werknemer een eigen bijdrage van € 500 levert, dan wordt hij per saldo voor € 1.500 belast. Het bedrag dat de vennootschap X NV zal moeten opnemen in haar verworpen uitgaven (en bijgevolg in aanmerking zal moeten nemen als minimum belastbare basis) zal evenwel als volgt worden berekend:

  • tot en met 31 december 2016: € 2.000 – € 500 = € 1.500 x 17% = € 255;
  • vanaf 1 januari 2017: € 2.000 x 40% = € 800.

Al met al leidt dit dus tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor de werkgever.

diagram

Kris Lievens en Pieter-Jan Van Leemputten
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today