close
Share with your friends

Nieuws uit de Eurometropool

Nieuws uit de Eurometropool

Inwerkingtreding op 1 juli van het decreet nr. 2016/418 van 7 april 2016.

Gerelateerde content

Het decreet heeft tot doel de Franse arbeidswet toe te passen op werknemers van transportbedrijven die buiten Frankrijk zijn gevestigd. Het vervangt de detacheringsverklaring door het detacheringsattest. Het vereist ook de aanstelling van een vertegenwoordiger van de werkgever op het Franse grondgebied.

 

Over wie gaat het?

Gedetacheerde werknemers in het kader van:

  • De uitvoering van een transnationale dienst, als de ontvanger van de dienst in Frankrijk actief is;
  • Een intragroepsmobiliteit, in de vorm van de terbeschikkingstelling van personeel tussen ondernemingen van eenzelfde bedrijfsgroep;
  • De terbeschikkingstelling van een werknemer door een buitenlands uitzendbedrijf aan een inlenende onderneming in Frankrijk.

 

Maar ...

De verplichting geldt echter niet voor transitverkeer op het nationale grondgebied zonder laden of lossen van goederen.

 

Over het attest

Het detacheringsattest kan worden gedownload op de website travail-emploi.gouv.fr. De werkgever, en anders het gastbedrijf, moet het in twee exemplaren opstellen. Het is geldig voor een periode van maximaal
zes opeenvolgende maanden voor alle transportactiviteiten tijdens de detachering.

De gedetacheerde werknemer moet het detacheringsattest samen met zijn arbeidsovereenkomst in zijn voertuig bewaren. De vertegenwoordiger van de werkgever moet vragen van de controlediensten beantwoorden tijdens de detacheringsperiode van de werknemer en gedurende achttien maanden erna. De opdrachtgever moet ook nakijken of het attest wel werd opgemaakt.

Als er geen attest in het voertuig ligt, riskeert de gedetacheerde werknemer een boete vierde categorie (maximaal 750 euro) en een boete derde categorie (maximaal 450 euro) als de arbeidsovereenkomst ontbreekt. De werkgever stelt zich bloot aan een administratieve boete van maximaal 2.000 euro per werknemer als hij het attest niet opmaakt of geen vertegenwoordiger in Frankrijk aanstelt.

Ga naar de overzichtspagina

Contact:

Sylvie Thas
Manager
KPMG Eurometropool
T: +32 56 52 85 16
Mail: sthas@kpmg.co

Download het artikel

Download de volledige nieuwsbrief

© 2020 Eurometropool, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)