close
Share with your friends

Nieuwe regels en strenger toezicht in strijd tegen witwaspraktijken

Nieuwe regels tegen witwaspraktijken

Banken spelen een belangrijke, actieve rol in de strijd tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Dat is niet nieuw. De vierde Europese richtlijn over Anti-Money Laundering (AML) is dan ook vooral een evolutie in plaats van een revolutie. Maar toch: ‘De black box moet open en de interne organisatie moet ter discussie gesteld worden.’

Gerelateerde content

‘Met AML verdien je geen geld, en net daarom is het van belang dat banken dit zo efficiënt mogelijk organiseren, zodat ze voldoen aan alle eisen en dus risico’s op reputatieschade of vervolging vermijden.’ Filip Weynants, specialist Regulatory Compliance & Transformation bij KPMG, is duidelijk: de vierde richtlijn omtrent AML zal de financiële sector niet door elkaar schudden. Al benadrukt hij wel het belang van doordacht omgaan met de verplichtingen die er komen.

‘De problematiek is niet nieuw, maar moet hoger in de prioriteitenlijst komen’, klinkt het. ‘Enerzijds is er die vierde richtlijn die volgens de agenda van de Europese Commissie in werking zou treden in juni 2017, maar in België – door de nervositeit na de aanslagen in maart – al van kracht gaat in januari 2017. Anderzijds kijkt de Nationale Bank, als toezichthouder, vandaag strenger toe dan vroeger.’


Extra verplichtingen

Wat voegt de nieuwe richtlijn toe aan de bestaande verplichtingen? Er zijn in eerste instantie een aantal formaliteiten. Zo komt er een uitbreiding van wat verstaan wordt onder ‘politiek prominente personen’ – de zogenoemde PEP’s, die gezien worden als vatbaar voor bijvoorbeeld corruptie. Dat breidt de onderzoekverplichtingen voor de bank gevoelig uit.

De AML-richtlijn wil ook dat banken en overheden een beter zicht krijgen op de uiteindelijke begunstigden van gelden. Transparantie van vermogens is vandaag de dag een actueel thema.. Europa plant de oprichting van een centrale databank van uiteindelijke begunstigden, te vergelijken met wat je ziet in een handelsregister. ‘Banken zijn dan verplicht om hun informatie over uiteindelijke begunstigden uit te wisselen met een centraal register. Dat creëert nieuwe mogelijkheden, maar vraagt uiteraard ook bijkomende inspanningen’, klinkt het bij de expert. ‘Zelfs voor Belgische vennootschappen is het bekomen van die info soms een moeilijke oefening, zeker als je te maken krijgt met exoten zoals trusts. Het is uiteraard efficiënt in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, maar er komt wél extra werk bij kijken, en extra investeringsbudget.’


Risk based approach

Naast deze formele bijkomende verplichtingen vraagt de nieuwe richtlijn van banken ook dat ze, in functie van hun specifieke activiteit, documenteren waar voor hen de witwasrisico’s zitten en via welke maatregelen zij dit risico zullen beheren.

Voor Filip Weynants is het duidelijk: banken, vanuit een samenwerking tussen IT, compliance, het commerciële netwerk ..., zullen deze gelegenheid aangrijpen om hun AML-processen en IT-systemen grondig te herbekijken. En komaf te maken met het ‘black box-syndroom’ dat in veel gevallen in de loop der jaren in deze processen geslopen is. ‘Denk aan de automatische screening van transacties, waarvan niemand vaak nog weet wat het systeem precies controleert.’

De strengere eisen en het scherpere toezicht maken een goed gedocumenteerd en robuust controlesysteem meer dan ooit noodzakelijk. Banken dienen hun systemen te herbekijken, alles op een gestructureerde manier in kaart te brengen en te evalueren of de manier waarop ze werken nog altijd de beste is in het licht van recente ontwikkelingen. ‘De black box moet open en de interne organisatie moet ter discussie gesteld worden.’


KPMG kan zijn klanten bijstaan in de evaluatie van de huidige processen en systemen, met inbegrip van de daarin vervatte data analysemodellen en scenario's.

© 2020 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)