close
Share with your friends

Niet alleen compliance, maar ook strategische reflectie

Niet alleen compliance, maar ook strategische reflectie

PSD2 en MiFID2: twee nieuwe Europese richtlijnen die in 2018 in werking treden. Banken die ervan uitgaan dat het volstaat om te voldoen aan de nieuwe eisen, vergissen zich. Dit gaat over fundamentele veranderingen. Een strategische denkoefening is noodzakelijk.

Gerelateerde content

De inkomsten van de banken staan vandaag onder grote druk, en uit een recente studie van KPMG blijkt dat hier niet snel verandering in zal komen – zelfs niet als de rente weer zou stijgen. ‘Nu de rentabiliteit onder druk staat, gaan banken op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen en manieren om kosten te besparen’, zegt Filip Weynants, bij KPMG gespecialiseerd in Regulatory Compliance & Transformation voor de financiële sector. ‘Aangezien de concurrentie op de kredietenmarkt zo groot is, vormen de commissies uit de verkoop van financiële producten voor velen de interessantste bron van extra inkomsten. En de sector denkt bijvoorbeeld ook aan betalend advies. Tegelijk zetten banken volop in op de digitalisering van processen en data analytics om de slagkracht van hun directe marketing te verhogen of hun kosten te beperken.’

In die context moeten banken extra oplettend zijn voor de gevolgen van PSD2 en MiFID2, twee nieuwe Europese richtlijnen. ‘De kernboodschap vandaag is: als je strategische keuzes maakt, moet je vooruit kijken. De twee richtlijnen zullen bepalen of de maatregelen die banken vandaag of morgen nemen succesvol zullen zijn. Het zijn in oorsprong zuivere regulatory issues, maar hun impact reikt veel verder dan dat.’


Verplichte Access to Accounts

PSD2 is de opvolger van een eerdere richtlijn rond Payment Services die een eengemaakte Europese betalingsmarkt moest creëren. Met PSD2 wil de Europese Commissie een boost geven aan de technologische ontwikkelingen in de sector van het betalingsverkeer. Dat doet ze onder meer met een verreikende verplichting voor banken: de verplichte Access to Accounts. ‘PSD2 stelt dat, als een klant aangeeft dat een derde toegang moet krijgen tot zijn bankgegevens, de banken verplicht zijn deze toegang te verlenen. Dat maakt de weg vrij voor apps van derden die als interface tussen de particuliere klant en zijn banken komt te staan. Een app die klanten gebruiken voor betalingen, om hun rekeningen na te kijken, enzovoort.’

Zo’n unieke interface naar rekeningen bij verschillende banken is een grote verbetering van de customer experience. Maar voor banken betekent het dat ze hun rechtstreekse contact met de klanten zien verminderen. Dat heeft bijvoorbeeld onmiddellijk effect op de blootstelling van klanten aan de directe marketing van hun bank rond financiële producten. En daar willen banken nu net bijkomende inkomsten uit halen. Het maakt ook dat de derde, die overigens zelf een bank kan zijn, over een veel completer beeld zal beschikken van de financiële gegevens van de klant dan de bank zelf. Het valoriseren van deze data zal – binnen de grenzen van de privacywetgeving uiteraard – binnen afzienbare tijd een belangrijke nieuwe bron van inkomsten worden.


Betalend advies

Ook MiFID II grijpt rechtstreeks in op de zoektocht naar bijkomende inkomsten en op de strategische antwoorden die de banken hiervoor ontwikkelen.

MiFID – wat staat voor Markets in Financial Instruments Directive – draait om de bescherming van klanten. De nieuwe richtlijn verplicht banken onder meer tot bijkomende transparantie rond de kosten bij de aankoop van een financieel product – wat wellicht een prijsconcurrentie in het nadeel van de banken tot gevolg zal hebben – of de manier waarop banken de potentiële belangenconflicten met hun klanten beheren. Denk aan het spanningsveld tussen het model waarin een geïntegreerde speler alleen eigen fondsen verkoopt, en de 'open architectuur'-modellen waarbij een bank ook fondsen van derden aanbiedt.

Filip Weynants voorspelt hier een fundamentele switch in het landschap als gevolg van de veranderende regelgeving. ‘Om nog vergoedingen van bepaalde producenten van financiële producten te kunnen blijven ontvangen, zal een bank zich bijvoorbeeld genoodzaakt zien elke klant op continue basis te informeren of een product geschikt blijft voor hem’, klinkt het. ‘Maar deze noodzaak legt de basis voor een nieuwe commerciële opportuniteit: op termijn kan dit leiden tot de invoering van betalend advies op de retailmarkt, zoals dat vandaag uitsluitend gangbaar is voor private-bankingdienstverlening.’

Een laatste aandachtspunt is de verplichting om voortaan het advies rond financiële producten anders te organiseren en documenteren. ‘Banken moeten daarvoor technologie ontwikkelen die rekening houdt met het beleggersprofiel en de producten die de bank aanbiedt. Anders mag een commerciële medewerker van de bank zelfs geen adviesgesprek met een klant starten’, klinkt het. Filip Weynants merkt op dat de technologie die de commerciële medewerker bijstaat ook online ingezet kan worden in de directe marketing naar klanten.

 

Boost, of net niet

PSD2 en MiFID2 raken elk op hun manier aan de fundamentele strategie van de banken, omdat ze impact hebben op de zoektocht naar inkomsten en de investeringen in digitalisering en data. ‘Wie nu iets bouwt om op één aspect een antwoord te bieden, zonder rekening te houden met de andere evoluties, riskeert veel kosten te maken zonder ooit het verhoopte rendement te krijgen. Directiecomités moeten hier ernstig over nadenken’, besluit Filip Weynants. ‘Ofwel zorgen PSD2 en MiFID2 voor een extra boost, ofwel doen ze een deel van de huidige investeringen teniet.’


KPMG kan zijn klanten in deze oefening bijstaan, door het uittekenen van een regulatory-strategie en -planning, het verstrekken van juridisch of technologisch advies, en het verzorgen van het projectmanagement voor de grote Changeprojecten waar banken voor staan.

© 2020 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ("ESV/GIE") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)