Wat met de btw-vrijstelling inzake verzekeringsprestaties?

Btw-vrijstelling inzake verzekeringsprestaties?

Recent velde het Europees Hof van Justitie een arrest over het afhandelen van schadeclaims door een derde partij (Aspiro, C-40/15, 17 maart 2016). Het Hof oordeelde dat wanneer een verzekeringsmaatschappij een derde partij aanduidt voor het afhandelen van schadeclaims waarbij de derde partij niet is tussengekomen in het bemiddelen of het sluiten van de verzekeringspolis, dan kan de derde partij de btw-vrijstelling voor verzekeringsprestaties niet toepassen.

1000

Momenteel past de Belgische fiscus een ruime toepassing van de btw-vrijstelling toe. De Belgische fiscus staat toe dat bij schadeclaims die worden afgehandeld door een derde partij, de derde partij de btw-vrijstelling kan toepassen op de door haar verrichte diensten, zelfs indien zij niet betrokken is geweest bij het aanbrengen of sluiten van de verzekeringspolis (E.T. 103.851 van 25 april 2005).

Het is nog afwachten wanneer en hoe de Belgische fiscus op het arrest zal reageren, maar we verwachten dat deze zijn eerder ingenomen standpunt in de nabije toekomst zal wijzigen. Wij raden verzekeringsmaatschappijen, verzekeraars en schade-afhandelaars aan om zich tijdig te laten informeren over de mogelijke impact van het arrest.

© 2022 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ("ESV/GIE") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.