close
Share with your friends

Grensoverschrijdende arbeid en verdragstoepassing

Grensoverschrijdende arbeid en verdragstoepassing

Indien een werknemer (fysiek) werkzaam is in meerdere landen of in een ander land dan zijn woonland, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer belastbaar is in meerdere landen als gevolg van de toepassing van belastingverdragen.

Gerelateerde content

Het belastingverdrag tussen België en Nederland bevat een specifieke bepaling die de heffingsbevoegdheid regelt bij een internationale uitzending/tewerkstelling van een werknemer.

Op basis van deze bepaling heeft de werkstaat het recht belasting te heffen over het loon dat is toe te rekenen aan de fysiek in het werkland verrichte werkzaamheden indien:

  • de werknemer meer dan 183 dagen per twaalfmaandsperiode verblijft in de werkstaat;
  • het loon is betaald door of namens een in de werkstaat gevestigde werkgever;
  • de kosten worden gealloceerd aan een vaste inrichting van de werkgever in die werkstaat.

Indien aan geen van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is het loon van de werknemer ter belastingheffing toegewezen aan de woonstaat.

Aan de tweede voorwaarde is voldaan indien sprake is van een zogenoemde economisch werkgever. In de praktijk zien wij vaak dat werkgevers bekend zijn met de 183-dagenregeling, maar niet met het feit dat een belastingplicht in het werkland kan ontstaan vanaf werkdag één als gevolg van het bestaan van een economisch werkgever.

Voor beantwoording van de vraag of sprake is van een economisch werkgever dienen de feiten van een situatie te worden beoordeeld. Hierbij is onder andere van belang welke entiteit de salariskosten draagt en van wie een werknemer instructies ontvangt.

Vaak is de doorbelasting van salariskosten bij uitzendingen binnen concernverband noodzakelijk voor vennootschapsbelastingdoeleinden. Deze doorbelasting kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting.

Indien u meer te weten wilt komen over onder meer het economisch werkgeverschap, dan nodigen wij u graag uit voor het Belgium-Holland Desk Seminar op donderdag 13 oktober 2016, in het Holland Casino te Breda.

 

Esther Schutte en William Donders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)