close
Share with your friends

Politiek akkoord over richtlijn bestrijding belastingontwijking

Politiek akkoord over bestrijding belastingontwijking

Op 20 juni 2016 heeft de Raad Economische en Financiële Zaken van de EU (Ecofin) uiteindelijk een politiek akkoord bereikt over het voorstel voor een EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking.

Gerelateerde content

Op 20 juni 2016 heeft de Raad Economische en Financiële Zaken van de EU (Ecofin) uiteindelijk een politiek akkoord bereikt over het voorstel voor een EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking. De richtlijn is bedoeld om een minimumniveau van bescherming voor de interne markt te bieden en het gemiddelde niveau van bescherming tegen agressieve fiscale planning te verhogen. In de richtlijn worden gemeenschappelijke minimumregels vastgesteld op het gebied van renteaftrekbeperking, exitheffingen, algemene antimisbruikregels (GAAR), gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (‘controlled foreign companies’, cfc's) en hybride structuren. De lidstaten hebben vervolgens tot 31 december 2018 om de belangrijkste bepalingen van de richtlijn in te voeren in hun nationale wetgeving, die dan met ingang van 1 januari 2019 van toepassing wordt.

 

Dit memorandum biedt een overzicht van de in deze nieuwe richtlijn vastgestelde regels en van de gevolgen voor Nederland.

 

 

Paul te Boekhorst en Mark Bos

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)