close
Share with your friends

Belgische aftrek octrooi-inkomsten 2.0

Belgische aftrek octrooi-inkomsten 2.0

De Belgische wetgever werkt aan een nieuwe belastingaftrek voor octrooien en aanverwante intellectuele eigendomsrechten, die zal worden ingevoerd in de Belgische vennootschapsbelasting onder de naam ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’.

Gerelateerde content

De Belgische wetgever werkt aan een nieuwe belastingaftrek voor octrooien en aanverwante intellectuele eigendomsrechten, die zal worden ingevoerd in de Belgische vennootschapsbelasting onder de naam ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’. Aanleiding hiertoe is het actieplan van de OESO tegen ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS-rapport), meer bepaald actiepunt 5 dat schadelijke belastingconcurrentie tussen landen wil tegengaan. De huidige aftrek octrooi-inkomsten zoals ingevoerd in 2007 is niet ‘BEPS-proof’ en moet verdwijnen.

 

Onder impuls van het BEPS-rapport moeten lidstaten hun regimes met betrekking tot IP (‘intellectual property’ oftewel intellectueel eigendomsrecht) in lijn brengen met actiepunt 5. Hierin wordt omschreven dat deze regimes voortaan moeten voldoen aan de ‘modified nexus approach’. Dit wil concreet zeggen dat er steeds een link moet bestaan tussen het IP-inkomen en de substantiële activiteiten die tot dit inkomen leiden. Fiscale aftrekken mogen slechts worden geclaimd waar de werkelijke R&D-activiteiten zich voordoen (lees: waar de werkelijke kosten worden gedragen).

 

Bovendien moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen kwalificerende R&D-kosten die specifiek worden gemaakt ter ontwikkeling of verbetering van het intellectueel eigendomsrecht en niet-kwalificerende R&D-kosten. Dit zal concreet worden vormgegeven door middel van toepassing van een dusdanige breuk dat de kostenbasis waarop de nieuwe aftrek wordt berekend, vermindert. Dit wordt immers voorzien en omschreven in het BEPS-rapport.

 

Aangezien bovenstaande maatregelen zullen leiden tot een inperking van de fiscale aftrek, zal de Belgische wetgever vermoedelijk de nieuwe aftrek op andere plaatsen verruimen. Uit de benaming van de maatregel, aftrek voor innovatie-inkomsten, blijkt reeds dat men een breder materieel toepassingsgebied beoogt. De aftrek zal vermoedelijk ruimer zijn dan octrooien of licenties alleen. Mogelijk zal ook software onder de nieuwe regeling vallen.

 

Wel reeds zeker is dat wordt voorzien in een ruime overgangsregeling. Voor octrooien of licenties verworven voor 1 juli 2016 zal men nog kunnen genieten van het oude stelsel van aftrek voor octrooi-inkomsten en dit uiterlijk tot 30 juni 2021. Deze mogelijkheid werd tevens voorzien in het BEPS-rapport (de ‘grandfathering rule’).

 

Voorlopig is het wachten op een definitief wetsontwerp van de Belgische wetgever alvorens we meer zicht krijgen op de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Aangezien de oude aftrek voor octrooi-inkomsten vanaf 1 juli 2016 moet verdwijnen, mogen we hopen dat de nieuwe regeling niet al te lang op zich zal laten wachten.

 

 

Kris Lievens en Oscar Boban

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)