close
Share with your friends

Ook indirect belang onder 5% in actieve vennootschap kwalificeert voor Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Toerekening mag plaatsvinden indien vanuit de erflater bezien sprake is van een belang van 5% of meer dan wel van een zogenoemd verwaterd belang (de toerekeningsregeling).

Gerelateerde content

In houdsterstructuren mogen voor de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) voor de inkomsten-, schenk- en erfbelasting bezittingen en schulden van (klein)dochtervennootschappen onder voorwaarden worden toegerekend aan de houdstervennootschap alvorens de beoordeling plaatsvindt of ter zake van de vermogensbestanddelen sprake is van (kwalificerend) ondernemingsvermogen. Toerekening mag plaatsvinden indien vanuit de erflater bezien sprake is van een belang van 5% of meer dan wel van een zogenoemd verwaterd belang (de toerekeningsregeling).

 

Uit een arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 blijkt dat wanneer de bezittingen en schulden van een indirect gehouden belang van minder dan 5% niet kunnen worden toegerekend aan de houdstervennootschap, dit niet per definitie betekent dat het belang niet zou kwalificeren voor de BOF. Vervolgens dient namelijk te worden bekeken of het belang dat op de balans van de houdstervennootschap staat op grond van de regels van de vermogensetikettering kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Dit kan het geval zijn wanneer de activiteiten in de vennootschap waarin een indirect belang van minder dan 5% wordt gehouden in het verlengde liggen van de concernactiviteiten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit memorandum.

 

José Snelderwaard

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)