Nederlandse Hoge Raad: 150-kilometereis in 30%-regeling is niet strijdig met Europees recht

Nederlandse Hoge Raad

Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de 150-kilometereis in de 30%-regeling niet in strijd is met het Europees recht.

E-mail

Gerelateerde content

Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de 150-kilometereis in de 30%-regeling niet in strijd is met het Europees recht. Dit betekent definitief dat slechts werknemers die gedurende meer dan 16 van de 24 maanden voorafgaande aan de start van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

 

De 150-kilometereis in de 30%-regeling

De 30%-regeling is een forfaitaire regeling als tegemoetkoming voor kosten in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten). Sinds 1 januari 2012 komen uitsluitend werknemers in aanmerking die ten minste 16 van de 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling of uitzending woonachtig waren op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

 

Procedures over strijdigheid met EU-recht

Belanghebbenden namen het standpunt in dat de 150-kilometergrens in strijd was met het Europees recht. Hierbij zou sprake zijn van een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. De vraag of hiervan sprake is werd voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dit besliste in februari 2015 dat de 150-kilometergrens in de huidige 30%-regeling niet strijdig is met Europees recht. Dit zou slechts anders zijn indien systematisch sprake is van een duidelijke overcompensatie ten opzichte van de daadwerkelijk door de buitenlandse werknemer gemaakte extraterritoriale kosten.

 

Arrest van de Hoge Raad

De Nederlandse Hoge Raad besliste dat bij toepassing van de 30%-regeling geen sprake is van een duidelijke systematische overcompensatie ten opzichte van daadwerkelijk door de buitenlandse werknemers gemaakte extraterritoriale kosten. Volgens de Hoge Raad is dit percentage gebaseerd op feitelijk onderzoek en heeft de wetgever getracht dit percentage aan te laten sluiten bij de daadwerkelijk door buitenlandse werknemers gemaakte extraterritoriale kosten. Derhalve is de 150-kilometereis niet in strijd met het Europees recht en kan deze in stand blijven.

 

Gevolgen voor de praktijk

Werknemers die meer dan 8 van de 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland binnen de 150-kilometergrens woonachtig zijn geweest, komen definitief niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. Het is derhalve van belang na te gaan waar de buitenlandse werknemer woonachtig was voor aanvang van de tewerkstelling in Nederland. Vanwege de 150-kilometereis komen inwoners van België, Luxemburg en de Duitse grensstreek alsook de Franse noordelijke grensstreek niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Wel mogen in dat geval de daadwerkelijke extraterritoriale kosten onbelast worden vergoed.


Esther Schutte en Sandy Govers

Ga naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today