Belastbaarheid AOW-uitkering als pensioen in België

Belastbaarheid AOW-uitkering als pensioen in België

In een recent cassatiearrest van 4 februari 2016 werd de jarenlange discussie met betrekking tot de belastbaarheid in België van een Nederlandse AOW-uitkering (verkregen door een Belgische inwoner) beslecht. Indien de genieter, inwoner van België, een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft uitgeoefend en tot de financiering van de AOW-uitkering heeft bijgedragen, dan houdt de AOW-uitkering verband met de beroepswerkzaamheid van de genieter en is deze belastbaar in België.

E-mail

Gerelateerde content

In een recent cassatiearrest van 4 februari 2016 werd de jarenlange discussie met betrekking tot de belastbaarheid in België van een Nederlandse AOW-uitkering (verkregen door een Belgische inwoner) beslecht. Indien de genieter, inwoner van België, een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft uitgeoefend en tot de financiering van de AOW-uitkering heeft bijgedragen, dan houdt de AOW-uitkering verband met de beroepswerkzaamheid van de genieter en is deze belastbaar in België.

 

Verdeelde lagere rechtspraak

Er is in de rechtspraak al zeer veel inkt gevloeid over de heffingsbevoegdheid van België ten aanzien van Nederlandse AOW-uitkeringen. Krachtens het Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdrag is de Nederlandse AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België aldaar belastbaar (woonstaatheffing). Op basis van de Belgische fiscale wetgeving is een uitkering slechts als pensioen belastbaar indien deze “(...) rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de beroepswerkzaamheid”. Aangezien de AOW-uitkering op grond van de Nederlandse wetgeving ook toekomt aan personen die in Nederland hebben gewoond maar geen beroepswerkzaamheid hebben uitgeoefend, stelde een bepaalde strekking in de rechtspraak dat deze uitkering een sociale maatregel betreft die geen verband heeft met de beroepswerkzaamheid. Volgend op deze redenering is de AOW-uitkering niet belastbaar in België.Cassatiearrest schept duidelijkheid

Het Hof van Cassatie heeft zich in zijn arrest van 4 februari 2016 uitgesproken over de belastbaarheid van een Nederlandse AOW-uitkering in België.

Het Hof stelt vast dat een Nederlandse AOW-uitkering verband houdt met de beroepswerkzaamheid en vervolgens belastbaar is in België “(...) indien de genieter een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft verricht en tot de financiering van de AOW heeft bijgedragen door middel van een premie die wordt ingehouden op het loon of een premie heeft betaald die onder meer werd geheven op het beroepsinkomen.

De omstandigheid dat ook Nederlandse inwoners die nooit een beroepswerkzaamheid hebben uitgeoefend, aanspraak maken op een AOW-uitkering, heeft niet tot gevolg dat er voor hen die wel een beroepswerkzaamheid in Nederland hebben uitgeoefend geen enkel verband bestaat tussen de beroepswerkzaamheid en de AOW-uitkering.”

Na jarenlange verdeeldheid in de rechtspraak schept deze cassatie-uitspraak duidelijkheid omtrent de belastbaarheid van de Nederlandse AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België ten gevolge van een beroepswerkzaamheid in Nederland.

Kizzy Wandelaer en Sjeel Debeuf

Ga naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today