Onbelaste terugbetaling van gestort kapitaal en agio in België

Onbelaste terugbetaling

Onder bepaalde voorwaarden kan de terugbetaling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap onbelast plaatsvinden in België.

E-mail

Gerelateerde content

Onder bepaalde voorwaarden kan de terugbetaling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap onbelast plaatsvinden in België. Deze voorwaarden worden beschreven in het administratieve commentaar bij artikel 18 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en in de circulaire betreffende kapitaalverminderingen door buitenlandse vennootschappen.


Wanneer een Belgische aandeelhouder een terugbetaling van kapitaal ontvangt, wordt dit in de regel als een belastbaar dividend aangemerkt tenzij de terugbetaling gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en betrekking heeft op het fiscaal gestort kapitaal.

In de circulaire werd reeds bevestigd dat ook de terugbetaling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap onbelast kan blijven indien:

 • het buitenlandse kapitaal de waarborg vormt voor derden;
 • de terugbetaling wordt aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal of daarmee gelijkgestelde reserves;
 • de beslissing wordt genomen overeenkomstig het vennootschapsrecht waar de buitenlandse vennootschap is gevestigd, mits de daar geldende bepalingen gelijkaardig zijn aan die voorzien in het Belgische Wetboek van vennootschappen.

  Voor een onbelaste terugbetaling van agio gelden dezelfde voorwaarden.

  Het Belgische Wetboek van vennootschappen stelt twee voorwaarden waaronder een kapitaalvermindering geldig kan verlopen:

 • De beslissing tot kapitaalvermindering moet worden genomen door de algemene vergadering op eenzelfde wijze als een statutenwijziging (hetgeen een notariële tussenkomst vereist en naleving van een aanwezigheidsquorum van 50% van het uitgegeven kapitaal en een meerderheidsquorum van 75%).
 • De beslissing dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en slechts na een wachttermijn van twee maanden te worden terugbetaald (dit ter bescherming van schuldeisers).

  De rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft op 6 februari 2014 geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 18 WIB 92 een beslissing tot regelmatige kapitaalvermindering slechts aan de eerste voorwaarde moet voldoen. In antwoord op een recente parlementaire vraag bevestigde de minister dit standpunt.

  De onbelastbaarheid van een terugbetaling van kapitaal en agio is dus niet langer afhankelijk van de naleving van een wachttermijn van twee maanden. Wel dienen het kapitaal en agio nog steeds te voldoen aan de overige hiervoor vermelde voorwaarden.

  De circulaire en het administratieve commentaar bij artikel 18 WIB 92 werden reeds in deze zin aangepast.

  Kizzy Wandelaer en Sophie Schellens

Ga naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today