Belgische vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in ‘ontwrichte zones’ verruimd

Belgische vrijstelling

Bedrijven die in bepaalde steunzones (ook wel ‘ontwrichte zones’ genoemd) investeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling op grond waarvan ze 25% van de Belgische bedrijfsvoorheffing (i.e. loonbelasting) niet hoeven door te storten aan de Belgische Belastingdienst

E-mail

Gerelateerde content

Bedrijven die in bepaalde steunzones (ook wel ‘ontwrichte zones’ genoemd) investeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling op grond waarvan ze 25% van de Belgische bedrijfsvoorheffing (i.e. loonbelasting) niet hoeven door te storten aan de Belgische Belastingdienst. Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar en per extra arbeidsplaats die gedurende een aantal jaren behouden blijft. Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkosten en geldt ook indien werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname. Deze interessante maatregel werd met de reparatiewet van 18 december 2015 verder uitgebreid.


Een eerste wijziging betreft de afbakening van de steunzones. Zolang de toepassingsperiode van de steunzone niet is verlopen, kunnen de gewesten voortaan aan de minister van Financiën voorstellen een steunzone uit te breiden of vroegtijdig stop te zetten. Ter herinnering: de maatregel geldt zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen. Voor beide types van ondernemingen gelden echter verschillende geografische locaties die in aanmerking komen. Voor KMO’s vallen alle bedrijventerreinen binnen een straal van 40 kilometer rondom Ford Genk en de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout. Dit komt overeen met de gehele provincie Limburg, het grootste gedeelte van de provincie Antwerpen en ook delen van het arrondissement Leuven.

Grote ondernemingen komen alleen in aanmerking voor deze steun indien de steunzone samenvalt met de ‘regionale steunkaart’ (dit is een kaart met steungebieden die op basis van de Europese richtlijnen inzake regionale steunmaatregelen op sociaal-economisch vlak zijn achtergebleven). Bovendien moet de investering betrekking hebben op nieuwe vestigingen of op nieuwe activiteiten van bestaande vestigingen.

Vervolgens worden de volgende drie verruimingen doorgevoerd: (i) uitzendarbeid komt voortaan ook in aanmerking, (ii) de 36-maandstermijn waarbinnen de nieuwe arbeidsplaats moet zijn ingevuld na voltooiing van de investering begint voortaan ook reeds te lopen vanaf de dag waarop de werkzaamheden met betrekking tot de investering aanvangen (waardoor ook arbeidsplaatsen ingevuld voor de voltooiing van de investering in aanmerking komen), en (iii) tot slot zullen investeringen ook in aanmerking komen zonder dat voor die investering een gewestelijke steun is verleend (voorheen wel vereist).

Met betrekking tot deze laatste wijziging wordt in een specifieke overgangsregeling voorzien. Die heeft betrekking op werkgevers die “(...) een investering hebben verricht in een steunzone die is afgebakend vóór 1 januari 2016 en waarbij deze investering is aangevangen tussen 1 mei 2015 en 1 januari 2016”, en die het nagelaten hebben een beroep te doen op de fiscale gunstmaatregel omdat zij geen gewestelijke steun verkregen voor hun investering. Op voorwaarde dat deze ondernemingen de nodige attesten en formulieren kunnen voorleggen, zullen zij alsnog een beroep kunnen doen op de maatregel.

Het voorleggen van de nodige attesten en formulieren dient te gebeuren binnen de drie maanden die volgen op de inwerkingtreding van deze overgangsregeling, waarvoor het nog wachten is op de Europese Commissie. Die dient immers te bevestigen dat de overgangsregeling geen staatssteun vormt. Pas vanaf het moment dat die bevestiging wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad begint de termijn te lopen.


Kris Lievens en Jeroen Debaere

Ga naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today