Nederlandse Hoge Raad: berekening compensatie zonder 30%-regeling

Nederlandse Hoge Raad

In de november 2015-editie van deze nieuwsbrief berichtten wij over de berekening van de compensatieregeling in combinatie met toepassing van de 30%-regeling (expatregeling).

E-mail

Een werknemer die woonachtig is in Nederland maar werkzaam is in België is onder bepaalde omstandigheden belastingplichtig in België.


In de november 2015-editie van deze nieuwsbrief berichtten wij over de berekening van de compensatieregeling in combinatie met toepassing van de 30%-regeling (expatregeling). Een werknemer die woonachtig is in Nederland maar werkzaam is in België is onder bepaalde omstandigheden belastingplichtig in België voor het loon dat verband houdt met de fysiek in België gewerkte dagen.

Omdat Nederland en België verschillende belastingstelsels hanteren, kan voor een Nederlandse grensarbeider een belastingnadeel ontstaan als gevolg van het werken in België. In dat geval kan hij op basis van de zogenoemde compensatieregeling die is opgenomen in het verdrag tussen Nederland en België een belastingteruggave van de Nederlandse Belastingdienst krijgen.

Eerder oordeelde de advocaat-generaal (hierna: de A-G) dat de herrekening van het aan België toe te rekenen loon in het kader van de compensatieregeling moet plaatsvinden zonder toepassing van de 30%-regeling. De Hoge Raad volgt nu het advies van de A-G op. In de wet is namelijk geregeld dat bepaalde vergoedingen ter zake van extraterritoriale kosten zijn vrijgesteld.

De rechtbank heeft in een eerder stadium vastgesteld dat belanghebbende met de werkgever voor de in België te werken dagen geen vergoeding van extraterritoriale kosten afzonderlijk van het loon is overeengekomen. Wanneer geen vergoeding is overeengekomen, kan die vrijstelling dan ook niet worden toegepast. Administratieve splitsing van het loon van een werknemer in een deel loon en een deel dat de vergoeding vormt voor extraterritoriale kosten is dan ook niet mogelijk.


Esther Schutte en Sandy Govers

Ga naar de overzichtspagina

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today