Europese Commissie presenteert ‘Anti Tax Avoidance Package’

Europese Commissie presenteert

Dat de internationale fiscale ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen zal u niet zijn ontgaan.

E-mail

Gerelateerde content

Dat de internationale fiscale ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen zal u niet zijn ontgaan. In de oktober 2015-editie berichtten wij u over de finale rapporten in het kader van het BEPS-project van de OESO. Een aantal ‘minimum standards’ uit deze rapporten, onder meer de voorstellen in het kader van country-by-countryrapportage, is reeds geïmplementeerd. In hoeverre ook de door de OESO uitgewerkte ‘recommendations’ en ‘best practices’ in wetgeving worden omgezet, zal veelal nog moeten blijken.


Eind januari 2016 heeft ook de Europese Commissie een pakket maatregelen gepresenteerd. Dit pakket betreft een vervolg op de eerder gepresenteerde voorstellen in het kader van de zogenoemde Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) en een aantal andere Europese initiatieven op het gebied van agressieve belastingplanning en transparantie. Het pakket bevat onder meer een aantal voorstellen ten aanzien van de vormgeving van renteaftrekbeperkingen, exitheffingen, voorkoming van dubbele belasting, algemene antimisbruikbepalingen en CFC-wetgeving.

Ten aanzien van renteaftrek stelt de Europese Commissie een zogenoemde earnings-strippingmaatregel voor, op basis waarvan nettorentelasten in beginsel slechts tot 30% van ‘ebitda’ aftrekbaar zijn. In het kader van voorkoming van dubbele belasting voorzien de voorstellen in een ‘switchoverclausule’, op basis waarvan ten aanzien van de voordelen uit buiten de EU gevestigde deelnemingen en vaste inrichtingen in laagbelaste jurisdicties belastingverrekening van toepassing is in plaats van een objectieve vrijstelling. In dit kader is sprake van een laagbelaste jurisdictie indien het tarief in de betreffende jurisdictie lager is dan 40% van het Nederlandse tarief (20-25%). Een nadere toelichting op deze voorstellen, de voorgestelde CFC-wetgeving en de overige voorstellen treft u hier.

De implementatie van de voorstellen van de Europese Commissie zal een grote impact hebben op de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit geldt met name voor de voorstellen betreffende bovengenoemde switchoverclausule en CFC-wetgeving. In hoeverre en op welke termijn de voorstellen zullen worden geïmplementeerd is op dit moment echter onzeker. Het door de Europese Commissie gepresenteerde pakket, dat met unanimiteit van stemmen dient te worden aangenomen, ligt nu voor bij de Europese Raad en het Europees Parlement. Nederland is vanaf 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 voorzitter van de Europese Raad en heeft in die hoedanigheid gezegd het pakket hoge prioriteit te geven om zo te trachten spoedig tot een politiek akkoord te komen. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor u in de gaten.


Mark Bos en Mark Foesene

Ga naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today