Nederlandse Hoge Raad: terugwerkende kracht crisisheffing gerechtvaardigd

Nederlandse Hoge Raad

Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de crisisheffing 2013 en 2014.

E-mail

Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de crisisheffing 2013 en 2014. Dit arrest is de uitkomst van een procedure over de crisisheffing 2013 en de door Meijburg & Co gevoerde proefprocedure over de crisisheffing 2014. De Hoge Raad oordeelt dat sprake is van gerechtvaardigde terugwerkende kracht. Daarbij is geen sprake van schending van het recht op eigendom, zoals gesteld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).


In 2013 en 2014 werd telkens eenmalig een werkgeversheffing van 16% geheven over het salaris dat in de voorgaande jaren (dus 2012 en 2013) meer dan € 150.000 bedroeg. Werkgevers hebben hiertegen massaal bezwaar gemaakt. Een aantal van deze bezwaren is als proefprocedure uitgeprocedeerd. In deze procedures is met name betoogd dat de crisisheffing in strijd is met het recht op ongestoorde eigendom van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, onder andere omdat dit artikel een onaanvaardbare terugwerkende kracht heeft.

In het voortraject hebben Rechtbank Den Haag, Hof Den Haag en Hof Amsterdam in de verschillende procedures alle argumenten afgewezen. Advocaat-generaal Wattel (hierna: de A-G) concludeerde in zijn advies (waar wij in de decembereditie van afgelopen jaar over berichtten) dat sprake is van terugwerkende kracht en dat deze om diverse redenen niet kan worden gerechtvaardigd. De crisisheffing vormt volgens de A-G een schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. De werking van de crisisheffing mocht daarbij volgens hem niet verder teruggaan dan de data waarop deze voldoende was aangekondigd.

Helaas heeft de Hoge Raad de argumenten afgewezen en geoordeeld dat sprake is van gerechtvaardigde terugwerkende kracht. Anders dan de A-G laat de Hoge Raad de begrotingsproblemen van de overheid zwaarder wegen dan de belangen van de werkgevers. Met het arrest van de Hoge Raad is de procedure in principe beëindigd. Aangezien een van de argumenten de strijd met het recht op ongestoorde eigendom betrof, kan een volgende stap een klacht zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het is nog niet bekend of die vervolgstap ook zal worden gezet.


Esther Schutte en Sandy Govers

Ga naar de overzichtspagina

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today