Vlaamse verzekeringsgift: schenkbelasting én erfbelasting verzekerd?

Vlaamse verzekeringsgift

Wanneer een Vlaamse rijksinwoner geld, aandelen of andere roerende goederen wil schenken, kan hij dit via een handgift of een bankgift doen.

E-mail

Gerelateerde content

In deze editie:

Vlaamse verzekeringsgift: schenkbelasting én erfbelasting verzekerd?
Wanneer een Vlaamse rijksinwoner geld, aandelen of andere roerende goederen wil schenken, kan hij dit via een handgift of een bankgift doen. Ook kan hij een notariële schenking laten opmaken. Belangrijk is dat de notariële schenking voor een notaris in Vlaanderen automatisch aanleiding zal geven tot schenkbelasting (3 % of 7 %, afhankelijk van de band tussen de schenker en de begiftigde). Handgiften, bankgiften en schenkingen voor een buitenlandse (bijvoorbeeld Nederlandse) notaris zijn slechts facultatief te registreren en leiden dus niet noodzakelijk tot schenkbelasting.

Werd die schenkbelasting toch vrijwillig betaald, dan is er geen erfbelasting verschuldigd bij het latere overlijden van de schenker. Werd er geen schenkbelasting betaald, dan zal wel erfbelasting verschuldigd zijn indien de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt.

De situatie is complexer voor de schenker die roerend vermogen aanhoudt in een levensverzekering. In de praktijk komt een levensverzekering vaak voor onder de AAB-vorm, waarbij A (bijvoorbeeld de ouder) de verzekeringnemer en het verzekerd hoofd is en B (bijvoorbeeld het kind) de begunstigde is. Indien A de in zijn levensverzekering belegde sommen wil schenken, zou hij zijn levensverzekering kunnen afkopen om vervolgens de afkoopwaarde aan B te schenken.

De afkoop van een levensverzekering is echter vaak niet wenselijk, ten eerste omdat verzekeraars vaak een afkoopvergoeding in mindering brengen. Vooral voor levensverzekeringen die nog niet lang lopen, kan dit een aanzienlijke kostenpost zijn. Ten tweede omdat op de afkoop van een levensverzekering die minder dan acht jaar loopt roerende heffing wordt geheven (27% vanaf 2016). Deze roerende voorheffing wordt berekend op basis van een minimumrendement dat is vastgelegd op 4,75 % van de afkoopwaarde.

In plaats van de levensverzekering af te kopen en vervolgens een schenking te doen, is de laatste jaren de tendens ontstaan om de levensverzekering zelf als zodanig te schenken. Dit noemt men de verzekeringsgift, die een volledige overdracht van het verzekeringscontract betreft aan de begiftigde. Volgens de Verzekeringswet kan een dergelijke overdracht gebeuren door een bijlage toe te voegen aan de polis die wordt ondertekend door de oorspronkelijke verzekeringnemer, de nieuwe verzekeringnemer en door de verzekeraar. De ouder die zijn levensverzekering aan zijn kind(eren) schenkt, zorgt er zo voor dat de AAB-vorm wijzigt in een BAB-vorm.

Naast de verplichte polisbijlage verdient het in de praktijk ook sterk aanbeveling om de verzekeringsgift notarieel te laten bevestigen. Gebeurt dit door een Belgische notaris, dan wordt er schenkbelasting (3%) toegepast op de afkoopwaarde. De bevestiging kan ook belastingvrij plaatsvinden door een Nederlandse notaris te laten optreden, maar dan geldt opnieuw het risico van de driejarige overlevingsperiode.

Op de vraag of er na de verzekeringsgift nog erfbelasting verschuldigd is door de begiftigde (B) na het overlijden van de schenker (A), luidt het federale antwoord ontkennend. Door de verzekeringsgift is immers geen sprake meer van een zogenoemd (belastbaar) derdenbeding maar van een (onbelast) beding ten gunste van zichzelf. Bovendien geldt de algemene regel dat geen erfbelasting verschuldigd is wanneer de schenking aanleiding heeft gegeven tot de betaling van schenkbelasting.

Sinds de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden begin 2015, heeft Vlaanderen de mogelijkheid om zelf standpunten in te nemen over de schenk- en de erfbelasting. Voor de verzekeringsgift is dat ook effectief gebeurd in een nota van 12 oktober 2015. In afwijking van het federale standpunt heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist dat de verzekeringsgift toch tot erfbelasting zal leiden bij het overlijden van de schenker, ook bij eerdere onderwerping aan de schenkbelasting.

Dit nieuwe standpunt, waarvoor vreemd genoeg geen enkel argument wordt gegeven, vormt een ernstige bedreiging voor de verzekeringsgift als instrument van successieplanning. Voorlopig is het ook niet duidelijk of deze koerswijziging slechts geldt voor verzekeringsgiften na de bekendmaking van het nieuwe Vlaamse standpunt of ook voor eerder gedane verzekeringsgiften waarbij de schenker nog in leven is.

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today