Belgische fairness tax mogelijk terugvorderbaar?

Belgische fairness tax mogelijk terugvorderbaar?

De vraag of de in 2013 ingevoerde Belgische ‘fairness tax’ in overeenstemming is met het EU-recht stond reeds voor de inwerkingtreding ervan ter discussie.

E-mail

Gerelateerde content

De vraag of de in 2013 ingevoerde Belgische ‘fairness tax’ in overeenstemming is met het EU-recht stond reeds voor de inwerkingtreding ervan ter discussie. De Belgische regering had de nieuwe belasting daarom ook voorgelegd aan de Europese Commissie, die – volgens een officieus bericht – destijds geen onverenigbaarheid met de Moeder-dochterrichtlijn aanwezig achtte. Uit een schriftelijk verslag aan het Europese Hof van Justitie blijkt de Europese Commissie nu echter terug te komen op die stellingname.


De fairness tax is alleen van toepassing indien een Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap met een Belgische vaste inrichting een dividenduitkering doet. In de mate dat het dividend voortkomt uit winsten die niet effectief werden belast als gevolg van de toepassing van aftrek van overgedragen fiscale verliezen of de notionele interestaftrek, wordt aan de uitkerende vennootschap een afzonderlijke aanslag vennootschapsbelasting opgelegd van 5,15%.

Zoals vermeld in onder meer de maart 2015-editie van deze newsletter, heeft het Belgische Grondwettelijk Hof in januari 2015 drie prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie betreffende de verenigbaarheid van de fairness tax met de Europese vrijheid van vestiging en met de Moeder-dochterrichtlijn.

Tijdens de schriftelijke beraadslagingen in het kader van de behandeling van deze vragen, stelt de Europese Commissie nu dat de fairness tax een verboden bronheffing vormt zoals bepaald in artikel 5 van de Moeder-dochterrichtlijn, omdat de fairness tax (i) slechts berekend wordt op basis van het bedrag van de uitkering, (ii) een afzonderlijke aanslag is die geen deel uitmaakt van de gewone vennootschapsbelasting en (iii) gedragen wordt door de ultieme aandeelhouder in plaats van de dochteronderneming.

Indien het Europese Hof van Justitie de stelling van de Europese Commissie volgt, dan zal het Grondwettelijk Hof de fairness tax moeten vernietigen en dient de Belgische regering alle betaalde fairness tax terug te betalen, inclusief 7% interest.

Ondernemingen die fairness tax hebben betaald, kunnen proactief bezwaar indienen of wachten op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof vormt immers een nieuw feit op basis waarvan de betaalde fairness tax via een ambtshalve ontheffing kan worden teruggevorderd.


Kris Lievens en Jeroen Debaere

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today