Nederlandse Hoge Raad volgt advocaat-generaal | KPMG België
close
Share with your friends

Nederlandse Hoge Raad volgt advocaat-generaal (A-G) ten aanzien van de waardering van pensioenverplichtingen

Nederlandse Hoge Raad volgt advocaat-generaal

In de vorige editie van deze newsletter bespraken wij een aantal aandachtspunten ten aanzien van de fiscale waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer.

Partner, Tax en Legal

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

In de vorige editie van deze newsletter bespraken wij een aantal aandachtspunten ten aanzien van de fiscale waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer. Wij bespraken onder meer de bij de Hoge Raad voorliggende casus waarin de feitelijke leiding van een vennootschap, met daarin een in Nederland opgebouwd pensioen, werd (terug)verplaatst naar Nederland.
 
Op basis van de letterlijke tekst van de Nederlandse wet stelde de Inspecteur dat bovengenoemde vennootschap de pensioenverplichting op haar fiscale openingsbalans diende te waarderen op de marktwaarde (€ 1.000.000) en op de fiscale balans per einde van het boekjaar op de fiscale waarde (€ 700.000). Op basis van dit standpunt is, zonder dat daadwerkelijk een voordeel wordt gerealiseerd, sprake van een belaste vrijvalwinst voor het verschil (€ 300.000).

Op 18 december 2015 is het arrest van de Hoge Raad in bovengenoemde casus verschenen. Evenals de A-G volgt de Hoge Raad het standpunt van de Inspecteur. Ook het subsidiaire standpunt van belanghebbende dat sprake is van strijdigheid met EU-recht en/of het EVRM wordt door de Hoge Raad verworpen. Overigens zegt de Hoge Raad niet, zoals de A-G eerder, dat de einduitkomst anders zou zijn geweest indien het pensioen geheel buiten de Nederlandse jurisdictie zou zijn opgebouwd.


Mark Bos en Mark Foesenek

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig