Gesplitste aankoop door vennoot en vennootschap in België: niet meer interessant?

Gesplitste aankoop

De aankoop van een onroerend goed gedeeltelijk door de vennootschap (99%) en gedeeltelijk door de vennoot (1%), ook wel de techniek van de ‘gesplitste aankoop’ genaamd, is niet langer aan te bevelen.

E-mail

Gerelateerde content

In deze editie:

De aankoop van een onroerend goed gedeeltelijk door de vennootschap (99%) en gedeeltelijk door de vennoot (1%), ook wel de techniek van de ‘gesplitste aankoop’ genaamd, is niet langer aan te bevelen. Het voordeel van deze techniek bestond eruit dat bij het opheffen van de onverdeeldheid het verdeelrecht van toepassing was, en niet het veel hogere verkooprecht. Deze techniek lag al een tijdje onder vuur. De nieuwe Vlaamse rulingdienst heeft nu duidelijk beslist dat niet het verdeelrecht, maar wel degelijk het verkooprecht geldt.
 
 
Vroegere praktijk van de gesplitste aankoop: de toepassing van het verdeelrecht

Wanneer u als aandeelhouder samen met de vennootschap een onroerend goed koopt, hebt u twee hoedanigheden: vennoot en mede-eigenaar. Verdedigd werd dat de hoedanigheid van mede-eigenaar zou primeren (op die van vennoot) wanneer de onverdeeldheid later beëindigd wordt omdat u het deel van het onroerend goed van de vennootschap zou overnemen. Als mede-eigenaar bent u in Vlaanderen immers slechts 2,5% verdeelrecht verschuldigd en niet het verkooprecht van 10%. In het verleden zijn op basis van deze redenering talrijke gesplitste aankopen gedaan door een aandeelhouder en de vennootschap, vaak in de meest uitgesproken verhouding 1% privé en 99% via de vennootschap.
 
 
Standpunt Fiscale Administratie

De Belgische federale belastingadministratie heeft vorig jaar reeds het standpunt ingenomen dat niet langer het verdeelrecht van 2,5%, maar wel het verkooprecht van toepassing is.
 
De algemene regel in het Wetboek Registratierechten stelt volgens de federale administratie immers duidelijk dat het verkooprecht van toepassing is wanneer vennoten in België gelegen onroerende goederen verkrijgen van hun vennootschap. Hierop zijn slechts enkele specifieke uitzonderingen mogelijk die bovendien slechts gelden voor de BVBA, de vof en de landbouwvennootschap. NV’s, commanditaire vennootschappen op aandelen en coöperatieve vennootschappen zijn daarentegen altijd aan het verkooprecht gebonden. Het feit dat de vennoot ook de hoedanigheid van mede-eigenaar zou hebben, laat de federale administratie buiten beschouwing.

De regels in de Vlaamse Codex Fiscaliteit stemmen volledig overeen met deze algemene regel. De Vlaamse rulingdienst heeft het federale standpunt nu ook gevolgd en bovendien een belangrijke verduidelijking toegevoegd: deze beslissing geldt niet alleen voor de toekomst, maar ook voor afstanden van onverdeelde delen afkomstig van een onverdeeldheid tussen een vennootschap en een vennoot die reeds in het verleden bestond.
 
 
Conclusie

Het is volgens het nieuwe standpunt van de Vlaamse Belastingdienst niet meer zinvol als vennoot een onroerend goed aan te kopen samen met uw vennootschap (lees: NV’s, commanditaire vennootschappen op aandelen en coöperatieve vennootschappen) met de bedoeling later de onverdeelde delen van de vennootschap op een voordelige manier aan uzelf te laten toekomen. U krijgt immers geen toepassing van het verdeelrecht van 2,5% en zal toch 10% verkooprecht moeten betalen. Wij zijn echter van mening dat tegen dit standpunt het nodige kan worden ingebracht. Overigens kan een gesplitste aankoop met uw BVBA onder voorwaarden mogelijk nog wel.


Sophie Schellens en Ayfer Aydogan

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today