Gewijzigde regeling voor inwoners België die belastingplichtig zijn in Nederland: update

Gewijzigde regeling voor inwoners België

In december 2014 berichtten wij dat de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt herzien.

E-mail

Gerelateerde content

In deze editie:

In december 2014 berichtten wij dat de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt herzien. Per 1 januari 2015 is dit keuzerecht komen te vervallen en vervangen door de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Indien een inwoner van België voldoet aan bepaalde voorwaarden kan hij gebruikmaken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland (voor zover geen vergelijkbare aftrekpost kan worden toegepast in België).


Deze voorwaarden zijn:

  1. meer dan 90% van het verzamelinkomen (inkomen box 1, 2 en 3) is ter belastingheffing toegewezen aan Nederland;
  2. er is een inkomensverklaring van de Belgische belastingautoriteiten overlegd.

De Nederlandse Belastingdienst heeft het formulier voor de inkomensverklaring onlangs op zijn website gepubliceerd.

Dit formulier dient te worden ingevuld en door de Belgische belastingautoriteiten te worden ondertekend.

Bij het bepalen van de 90%-grens kijkt de Belastingdienst niet alleen naar het arbeidsinkomen in box 1. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) tellen ook mee. Neem bijvoorbeeld de situatie dat u in België woont en in Nederland werkt. Uw arbeidsinkomen bedraagt € 50.000. Indien u niet (fysiek) buiten Nederland werkzaam bent, is dit arbeidsinkomen volledig ter belastingheffing toegewezen aan Nederland.

Daarnaast hebt u in België een vermogen van € 150.000. Volgens de Nederlandse regels bedraagt uw inkomen uit sparen en beleggen 4% van dit bedrag (geabstraheerd van vrijstellingen), ofwel € 6.000. Dit betekent dat u over 89,3% van uw totale inkomen in Nederland belasting verschuldigd zou zijn en dat u dus niet in aanmerking komt voor de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Indien u voor 2015 gebruikmaakt van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen, raden wij u aan na te gaan welke invloed de nieuwe regeling heeft op uw situatie. Wanneer u namelijk niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet, zal dit doorgaans betekenen dat u meer belasting gaat betalen in Nederland als gevolg van bijvoorbeeld het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek. U hoeft zich echter geen zorgen te maken over het terugbetalen van eerder genoten voordelen. De Nederlandse Belastingdienst kan de zogenoemde terugploegregeling na afschaffing van het keuzerecht namelijk niet meer toepassen. Uiteraard kunnen wij u assisteren bij het in kaart brengen van de gevolgen.

 

Esther Schutte en William Donders

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today