Transfer pricing | KPMG België
close
Share with your friends

Transfer pricing: Nederlandse staatssecretaris van Financiën stelt modellen beschikbaar

Transfer pricing

Eerder berichtten wij u over de aanvullende documentatieverplichtingen waaraan multinationale groepen invulling dienen te geven.

Partner, Tax en Legal

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

In deze editie:

Eerder berichtten wij u over de aanvullende documentatieverplichtingen waaraan multinationale groepen invulling dienen te geven. Deze aanvullende verplichtingen zijn een uitvloeisel van actiepunt 13 van het zogenoemde BEPS-stappenplan van de OESO en zijn in werking getreden per 1 januari 2016.
 

Op basis van de gewijzigde regelgeving dienen in Nederland gevestigde moedermaatschappijen van multinationale ondernemingen met een geconsolideerde jaaromzet van € 750 miljoen of meer – en onder voorwaarden ook Nederlandse groepsmaatschappijen van dergelijke buitenlandse multinationale ondernemingen – jaarlijks een country-by-countryrapport (landenrapport) in te dienen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Daarnaast dient iedere Nederlandse groepsvennootschap van een multinationale groep met een geconsolideerde jaaromzet van € 50 miljoen of meer te beschikken over een zogenoemd groepsdossier en een lokaal dossier. Volledigheidshalve merken wij op dat het opzettelijk of grofschuldig niet voldoen aan deze aanvullende verplichtingen kan leiden tot een maximale boete van € 20.250 of strafvervolging.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën bovengenoemde aanvullende documentatieverplichtingen toegelicht in een besluit. De bijlagen bij dit besluit bevatten modellen voor het landenrapport, het groepsdossier en het lokaal dossier. Het besluit en deze modellen vindt u hier.

Bovengenoemde dossiers dienen voor het eerst beschikbaar te zijn ten tijde van indiening van de aangifte vennootschapsbelasting 2016; voor veel belastingplichtigen derhalve in de loop van 2017. Indien de aanvullende verplichtingen voor u gelden, adviseren wij u hiermee spoedig aan de slag te gaan. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.


Mark Bos en Mark Foesenek

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig