Belgische ‘excess profit ruling’ is verboden staatssteun volgens de Europese Commissie

Belgische ‘excess profit ruling’

Op 11 januari 2016 heeft de Europese Commissie haar finale beslissing aangekondigd over het onderzoek naar staatssteun betreffende de zogenoemde Belgische excess profit ruling.

E-mail

Gerelateerde content

Op 11 januari 2016 heeft de Europese Commissie haar finale beslissing aangekondigd over het onderzoek naar staatssteun betreffende de zogenoemde Belgische excess profit ruling. De beslissing bevestigt het eerdere (voorlopige) standpunt van de Commissie dat het desbetreffende fiscale systeem als staatssteun moet worden aangemerkt en dus onverenigbaar is met de interne markt.

Bijgevolg zal België dit fiscale regime moeten afschaffen en de staatssteun moeten terugvorderen van de begunstigden. Zowel België als de betrokken ondernemingen kunnen deze beslissing nog aanvechten voor het Europees Gerecht (en in een later stadium eventueel voor het Europese Hof van Justitie).


In februari 2015 opende de Europese Commissie een diepgaand onderzoek naar de beweerde staatssteun die België middels excess profit rulings verleende aan Belgische vennootschappen die behoren tot een multinationale groep.

Deze excess profit rulings zijn voorafgaande beslissingen (rulings) die de betrokken vennootschappen toelieten om hun belastbare winst naar beneden aan te passen. Zij konden de zogenoemde excess profit in aftrek brengen die het gevolg was van het deel uitmaken van een multinationale groep en die een standalone vennootschap niet zou realiseren. De Europese Commissie oordeelt nu dat deze fiscale aftrek niet op alle ondernemingen van toepassing was en daarom kwalificeert als een selectief voordeel dat niet kan worden gerechtvaardigd.

Sinds de Commissie haar onderzoek heeft geopend, heeft België de verlening van excess profit rulings stopgezet. Desalniettemin bleven bedrijven die deze ruling reeds verkregen, genieten van het voordelige fiscale regime. Ingevolge de voormelde finale beslissing van de Europese Commissie wordt aan België gevraagd om dit fiscale regime vanaf heden niet meer toe te passen en de reeds genoten voordelen van de begunstigde bedrijven terug te vorderen met het oog op het herstel van de eerlijke marktconcurrentie. De Commissie schat dit terug te vorderen bedrag op ongeveer € 700 miljoen.

De beslissing van de Europese Commissie inzake de Belgische excess profit ruling kan worden geplaatst in het kader van de toegenomen aandacht voor internationale fiscale belastingheffing. Eerder publiceerde de Europese Commissie in dit kader haar oordeel ten aanzien van de transferpricingrulings die Nederland en Luxemburg overeenkwamen met respectievelijk Starbucks en Fiat. De Europese Commissie onderzoekt momenteel ook de door Luxemburg en Ierland met Amazon, Apple en McDonald’s gemaakte fiscale afspraken op hun verenigbaarheid met de Europese regels ten aanzien van staatssteun.


Kris Lievens en Benté Van Winckel

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today