Nieuwe Belgische wet betreffende opeisbaarheid van btw

Nieuwe Belgische wet betreffende

Het Belgische parlement heeft op 26 november 2015 een wet goedgekeurd betreffende de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw.

E-mail

Gerelateerde content

Het Belgische parlement heeft op 26 november 2015 een wet goedgekeurd betreffende de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw. In deze nieuwe wet krijgt de factuur opnieuw een belangrijke rol toebedeeld en wordt deze als het ware bestempeld als ‘het belangrijkste feit’ dat aanleiding geeft tot het opeisbaar worden van de btw.


Vanaf 1 januari 2016 zal de btw inzake b2b-handelingen opeisbaar worden bij het uitreiken van een factuur, ongeacht of de uitreiking daarvan plaatsvindt voor of na een levering van goederen of dienstverrichting, tenzij een voorschot van betaling wordt ontvangen. De factuur zal dus een zeer belangrijke rol spelen bij het opeisbaar worden van de btw. De datum van uitreiking van de factuur zal onder andere bepalen wanneer de belastbare handeling moet worden opgenomen in de btw-aangifte en wanneer de btw in vooraftrek kan worden gebracht door de afnemer. Indien geen factuur wordt uitgereikt voor de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de levering of dienstverrichting heeft plaatsgevonden, zal de btw op die dag opeisbaar worden.

Inzake handelingen ten aanzien van particulieren waarvoor geen factuur moet worden uitgereikt, alsook ten aanzien van leveringen van roerende goederen en dienstprestaties verricht voor publiekrechtelijke lichamen wordt de belasting opeisbaar over het ontvangen bedrag op het tijdstip waarop de betaling of een deel ervan wordt ontvangen. Deze regeling is echter niet van toepassing ingeval het publiekrechtelijk lichaam wordt aangemerkt als de schuldenaar van de btw.

De nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op lokale handelingen. De regels betreffende de opeisbaarheid van btw inzake intracommunautaire handelingen worden niet gewijzigd.

De nieuwe wetgeving lijkt sterk op het stelsel dat tot eind 2012 gold. De huidige wetgeving, die in werking trad op 1 januari 2013, gaf aanleiding tot grote onduidelijkheden en werd fel bekritiseerd. Teneinde tegemoet te komen aan deze kritiek zorgde de btw-administratie sedert begin 2013 voor een overgangsregeling die in bepaalde toleranties voorzag en waarbij de belastingplichtige kon kiezen om gebruik te maken van deze toleranties dan wel de nieuwe wettelijke regels betreffende opeisbaarheid toe te passen voor lokale handelingen. Deze overgangsregeling werd telkens verlengd tot zij uiteindelijk op 17 april 2015 definitief werd verlengd in afwachting van nieuwe wetgeving omtrent de opeisbaarheid van de btw. Deze nieuwe wetgeving zal in werking treden op 1 januari 2016.


Katrien Mellaerts

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today