Belgische btw-plicht rechtspersonen-bestuurders uitgesteld tot 1 april 2016

Belgische btw-plicht rechtspersonen-bestuurders

De opheffing van het keuzestelsel dat rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap toeliet om hun handelingen buiten de btw te houden, werd opnieuw uitgesteld tot 1 april 2016.

E-mail

Gerelateerde content

De opheffing van het keuzestelsel dat rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap toeliet om hun handelingen buiten de btw te houden, werd opnieuw uitgesteld tot 1 april 2016. De Belgische btw-administratie kondigde dit aan in een bericht van 23 november 2015.


Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een bestuursmandaat (bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar) uitoefenen in een vennootschap. Natuurlijke personen die een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar opnemen, zijn in beginsel niet onderworpen aan btw-plicht, aangezien zij optreden als een orgaan van de vennootschap.

Voor rechtspersonen die een dergelijk mandaat opnemen, is een keuzestelstel van toepassing. De btw-administratie laat de keuze aan de rechtspersonen om hun prestaties al dan niet te onderwerpen aan btw. Op 20 november 2014 publiceerde de btw-administratie echter een beslissing waarin zij aankondigde dit keuzestelsel vanaf 1 januari 2015 op te heffen en de gewone btw-regels toe te passen.

Omdat de afschaffing van het keuzestelsel in diverse sectoren aanleiding gaf tot praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen, besloot de btw-administratie vervolgens om de toepassing van de nieuwe regeling uit te stellen tot 1 januari 2016. Zij zal tevens een circulaire publiceren waarin de praktische modaliteiten van de nieuwe btw-regeling worden toegelicht.

Aangezien deze circulaire nog steeds niet gepubliceerd is, kondigde de Minister van Financiën recentelijk aan dat de opheffing van het keuzestelsel voor rechtspersonen-bestuurders opnieuw wordt uitgesteld tot en met 1 april 2016.

Vanaf 1 april 2016 zullen rechtspersonen-bestuurders die momenteel hun handelingen nog buiten de btw houden verplicht zijn om zich voor de btw te registreren. Alle vergoedingen (salaris, tantième) die zij ontvangen als tegenprestatie voor de diensten die zij verrichten in uitoefening van hun opdracht, zullen vanaf 1 april 2016 ook onderworpen zijn aan btw. Dit zal een belangrijke kostenpost met zich brengen voor de werkvennootschap die als afnemer geen (of beperkt) btw in vooraftrek kan brengen.

Voor natuurlijke personen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap verandert momenteel niets. Dit zou in de toekomst onder invloed van de Europese instanties echter ook kunnen wijzigen.


Katrien Mellaerts

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today