België introduceert een speculatietaks voor particuliere beleggers

België introduceert een speculatietaks

In het kader van de Belgische ‘tax shift’ werd besloten tot de invoering van de zogenoemde speculatietaks.

E-mail

Gerelateerde content

In het kader van de Belgische ‘tax shift’ werd besloten tot de invoering van de zogenoemde speculatietaks. Deze belasting beoogt de meerwaarden op bepaalde effecten gerealiseerd door particuliere beleggers binnen zes maanden na aankoop te belasten. De belasting treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 januari 2016. De effectieve reikwijdte van deze belasting is nog niet bekend, maar hieronder schetsen wij alvast de krijtlijnen.
 

Toepassingsgebied

De speculatietaks beoogt de meerwaarden verwezenlijkt door een particuliere belegger bij ‘snelle’ overdracht (minder dan zes maanden na de aankoop) te belasten. De belasting is zowel van toepassing voor particuliere beleggers die Belgisch rijksinwoner zijn als particuliere beleggers die geen Belgisch inwoner zijn (met name ten aanzien van de in België behaalde meerwaarden). Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met het toepasselijke belastingverdrag. Veelal zal het belastingverdrag het heffingsrecht over meerwaarden op aandelen toewijzen aan de woonstaat en zal België – als bronstaat – bijgevolg geen speculatietaks kunnen heffen van niet-inwoners.

Binnen het toepassingsgebied vallen meerwaarden gerealiseerd op beursgenoteerde aandelen van binnenlandse en buitenlandse bedrijven. Daarnaast komen ook aandelencertificaten, andere afgeleide producten, opties en warrants in aanmerking voor de speculatietaks. Bij Koninklijk Besluit zal later worden bepaald op welke ‘andere afgeleide producten’ (trackers, turbo’s, sprinters en futures) de meerwaardebelasting van toepassing zal zijn.

Obligaties, converteerbare obligaties en beleggingsfondsen zullen niet worden onderworpen aan de speculatietaks. Dit zal tevens het geval zijn voor gereglementeerde aandelenopties alsook voor aandelen toegekend door de werkgever waarbij de verwerving aanleiding heeft gegeven tot een belastbaar beroepsinkomen.

Er dient te worden opgemerkt dat, ter voorkoming van omzeiling, tevens meerwaarden op effecten verkregen na schenking worden belast. Concreet betekent dit dat u aan speculatiebelasting bent onderworpen wanneer u aandelen die u door middel van schenking hebt verkregen en die de schenker minder dan zes maanden eerder aankocht, verkoopt met een meerwaarde. De meerwaarde wordt bepaald met inachtneming van de initiële aankoopprijs betaald door de schenker.
 
 
Speculatietaks

Realiseert u als particuliere belegger een meerwaarde op een dergelijke snelle overdracht, dan zult u, vermoedelijk vanaf 1 januari 2016, worden belast tegen een tarief van 33%. Minderwaarden zijn echter niet aftrekbaar. De beurstaks die u betaalt op de verkoop is wel aftrekbaar.

De speculatiebelasting zal worden geïnd door Belgische financiële tussenpersonen en werkt bevrijdend. Dit betekent dat de ingehouden belasting een eindbelasting is en dat u de gerealiseerde meerwaarde niet dient aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

De speculatiebelasting treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 januari 2016 en is alleen van toepassing op aankopen na 31 december 2015. Indien u aandelen hebt gekocht in november 2015 en deze met een meerwaarde verkoopt in januari 2016, betaalt u derhalve geen speculatiebelasting.
Voor particuliere beleggers zal de invoering van de speculatietaks mogelijk grote gevolgen hebben. Wij volgen het wetgevend proces daarom voor u op de voet.


Sjeel Debeuf en Kris Lievens

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today