close
Share with your friends

Impact van IFRS 17 op toekomstig prestatiebeheer

Impact van IFRS 17 op toekomstig prestatiebeheer

De nieuwe vereisten die worden ingevoerd door IFRS 17 zullen veranderingen in de prestatiemeting met zich meebrengen.

Gerelateerde content

Businessman looking outside city scene

Bij het uitwerken van de illustratieve presentaties en informatieverschaffingen in Opening the black box: Demystifying IFRS 17 identificeerden we een aantal bronnen van mogelijke nieuwe informatie die beschikbaar zullen zijn voor gebruikers van de jaarrekeningen van verzekeringsondernemingen.

Wat is er nieuw?

  • De mutatieanalyse zal nieuwe en nuttige informatie verschaffen over de factoren die veranderingen teweegbrengen in de activa en passiva van verzekeringscontracten en over de evolutie van de Risk Adjustment (RA) en de Contractual Service Margin (CSM) over de verslaggevingsperiode.
  • De CSM (na aftrek van eventuele verliezen) die bij de eerste opname van contracten wordt verwerkt zal een maatstaf zijn voor de toegevoegde waarde van nieuwe bedrijfsactiviteiten en kan na verloop van tijd in de plaats treden van bestaande prestatiemetingen die worden berekend aan de hand van de Embedded Value of metingen op grond van regelgeving.
  • De RA en de CSM waarmee rekening wordt gehouden in de meting van verzekeringsactiva en -verplichtingen, en de uitleg over wanneer de resterende CSM naar verwachting zal worden opgenomen in de winst of het verlies, zulllen kostbare informatie verschaffen over het omvang en het tijdstip van opname van toekomstige, uit bestaande bedrijfsactiviteiten voortvloeiende winsten.
     

Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden

Voor contracten die worden gemeten aan de hand van de Building Block Approach (BBA) zullen de inkomsten uit verzekeringscontracten vermoedelijk geen belangrijke prestatiemaatstaf worden. Maar weinig levensverzekeraars gebruiken de geboekte premies (die de inkomsten uit verzekeringscontracten zullen vervangen) echter als prestatiemaatstaf.

Zolang kortlopende contracten worden gemeten aan de hand van de Premium Allocation Approach (PAA), zullen de inkomsten uit verzekeringscontracten vergelijkbaar zijn met de ontvangen premies en zullen ze de ontvangen premies hoogstwaarschijnlijk vervangen als belangrijkste prestatiemaatstaf. Geboekte premies zullen niet langer worden vermeld in de winst-en-verliesrekening en in het overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten (other comprehensive income, OCI) en zullen na verloop van tijd wellicht minder gehanteerd worden als belangrijkste prestatiemaatstaf voor kortlopende contracten.​
 

Animated image of a man with an open box

Opening the black box

Inmiddels legt de International Accounting Standard Board (IASB) de laatste hand aan de standaard die IFRS 4 Verzekeringscontracten zal vervangen.

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)