Belangrijkste verschillen met Solvency II

Belangrijkste verschillen met Solvency II

De systemen en processen zullen onder IFRS 17 verder uitgewerkt moeten worden. Zelfs de systemen en processen die sinds kort Solvency II toepassen.

Gerelateerde content

Conference

Wat is er nieuw?

De gevolgen van IFRS 17 op het bedrijfsmodel van een verzekeraar zullen afhangen van tal van factoren, zoals de huidige verslaggevingsgrondslagen, de complexiteit en de maturiteit van zijn activiteiten, het feit of hij recent een ingrijpende financiële transformatie onderging of de mate waarin hij ingewikkelde legacysystemen hanteert.

In Europa hebben de verzekeraars aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe systemen die voldoen aan Solvency II, en velen zullen verwachten dat hun nieuw ontwikkelde systemen en processen slechts weinig aanvullende aanpassingen nodig zullen hebben om aan de vereisten van IFRS 17 te voldoen. Toch zijn er belangrijke verschillen waarmee verzekeraars die Solvency II hebben geïmplementeerd rekening dienen te houden.

Verschillen met Solvency II waarmee verzekeraars rekening moeten houden

  • De vereiste om een Contractual Service Margin (CSM) te berekenen en te hanteren, behalve wanneer de vereenvoudigde aanpak ofwel de Premium Allocation Approach (PAA) wordt gebruikt
  • De noodzaak om de Risk Adjustment (RA) op een gedetailleerder niveau toe te wijzen
  • De uitdagingen die gepaard gaan met het berekenen van de maatstaf voor de inkomsten uit verzekeringscontracten
  • De noodzaak om de mutaties in de Fulfilment Cashflows te analyseren, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de delen die worden verantwoord in de winst- en-verliesrekening of in de niet-gerealiseerde resultaten (OCI) of die worden verrekend met de CSM.

 

Voor de verzekeringsondernemingen die Solvency II niet hoefden te implementeren zal IFRS 17 een nog grotere uitdaging vormen.
 

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today