Effectief gegevensbeheer vormt de sleutel tot succes | KPMG België
close
Share with your friends

Effectief gegevensbeheer vormt de sleutel tot succes

Effectief gegevensbeheer vormt de sleutel tot succes

Gegevensbeheer zal van cruciaal belang zijn voor een effectieve en succesvolle implementatie van IFRS 17.

Gerelateerde content

Businesswoman

Wat is er nieuw?

De toepassing van de nieuwe standaard voor verzekeringscontracten zal aanleiding geven tot een resem aan informatie die zal moeten worden bijgehouden, zoals de Contractual Service Margin (CSM) en de Risk Adjustment (RA). Dit zal in veel gevallen aanzienlijke aanpassingen en investeringen in de systemen en processen vereisen. Daarnaast zullen de financiële en actuariële teams ook nauwer moeten samenwerken.

De informatie op een betrouwbare en gecontroleerde manier ter beschikking stellen, en in voldoende gedetailleerde mate, zal essentieel zijn voor een kwaliteitsvolle verslaggeving.

Belangrijkste overwegingen

Verzekeraars zullen de financiële informatie die ze in hun gepubliceerde jaarrekening presenteren en verschaffen eerst ten volle moeten begrijpen en bepalen vooraleer ze systemen en processen zullen kunnen ontwerpen en uitwerken die voldoen aan de nieuwe verslaggevingsvereisten.

Het verkrijgen van de informatie die nodig is om tijdens de overgang met terugwerkende kracht de CSM en de in de niet-gerealiseerde resultaten (OCI) opgenomen interesten te berekenen, zal wellicht een nog grotere uitdaging vormen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig