Zelfstandigenverklaring in Nederland komt te vervallen

Zelfstandigenverklaring in Nederland komt te vervallen

Op 1 januari 2016 treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking.

E-mail

Gerelateerde content

Op 1 januari 2016 treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. De Nederlandse zelfstandigenverklaring, de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), komt daarmee te vervallen. De VAR geeft zekerheid over de fiscale status van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) of freelancers die werken in Nederland. Opdrachtgevers die zzp’ers en freelancers inhuren met een geldige VAR zijn wettelijk gevrijwaard van het inhouden van Nederlandse loonheffingen. Daarnaast worden geen loonheffingen nageheven bij de opdrachtgever indien achteraf een dienstverband wordt geconstateerd door de Nederlandse Belastingdienst, tenzij sprake is van frauduleus handelen.
 
 
Volgens de Nederlandse wetgever zou de VAR in de praktijk schijnzelfstandigheid in de hand werken. Daarom is gezocht naar een werkbaar alternatief. Het alternatief is neergelegd in de Wet DBA die momenteel ter goedkeuring voorligt bij de Eerste Kamer.

Dit alternatief houdt in dat opdrachtnemers en/of opdrachtgevers vooraf aan de Belastingdienst een overeenkomst ter beoordeling kunnen voorleggen. Indien vervolgens feitelijk wordt gewerkt in lijn met de goedgekeurde overeenkomst, geeft dit zekerheid dat de opdrachtgever geen Nederlandse loonheffingen hoeft in te houden en niet achteraf met naheffing van loonheffingen wordt geconfronteerd. Het biedt echter geen zekerheid over de fiscale status van de opdrachtnemer voor de Nederlandse inkomstenbelasting noch over de arbeidsrechtelijke status.

De Nederlandse Belastingdienst beoordeelt op dit moment verschillende soorten overeenkomsten, individueel en per sector of branche. Het streven is dat in oktober een flink aantal (voorbeeld)overeenkomsten op de website van de Belastingdienst zal staan. Niettemin is de Belastingdienst nog met diverse sectoren in onderhandeling over een modelovereenkomst (onder andere intermediairs, filmproducenten, medisch specialisten, pakketdiensten, logopedisten, dirigenten, bouwsector en uitgeefsector).

Indien de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, zal het systeem van de VAR per 1 januari 2016 vervallen. Tot en met 31 december 2015 blijven afgegeven VAR’s geldig.

Indien u als zzp’er werkt voor een Nederlandse opdrachtgever of wanneer u zelfstandigen inhuurt, raden wij u aan om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst dan wel de voorbeeldovereenkomsten te gaan gebruiken. De gemiddelde doorlooptijd van een dergelijke beoordeling is naar verwachting zes weken. Daarnaast kan het zinvol zijn om informatie in te winnen bij bijvoorbeeld de branchevereniging: mogelijk is er reeds een sectorale overeenkomst gereed.


Sandy Govers en Esther Hoppenbrouwers

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today