Fiscale eenheid vennootschapsbelasting | KPMG België
close
Share with your friends

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting – per-elementbenadering: stel uw rechten veilig!

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Naar aanleiding van de Franse zaak Groupe Steria is in Nederland opnieuw de vraag opgekomen of het mogelijk is om in grensoverschrijdende situaties individuele voordelen van het fiscale-eenheidsregime in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te claimen.

Gerelateerde content

Naar aanleiding van de Franse zaak Groupe Steria is in Nederland opnieuw de vraag opgekomen of het mogelijk is om in grensoverschrijdende situaties individuele voordelen van het fiscale-eenheidsregime in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te claimen. Het Europese Hof van Justitie heeft op 2 september 2015 zijn arrest in deze zaak gewezen. Op basis daarvan lijken de argumenten om bovenstaande vraag positief te beantwoorden te zijn toegenomen. Wij verwijzen naar ons cliëntmemorandum voor een toelichting bij het arrest.

 

Toepassing van de per-elementbenadering betekent dat zonder dat een fiscale eenheid wordt gevormd, één of enkele voordelen van het fiscale-eenheidsregime worden toegepast. Op basis hiervan zou in voorkomende gevallen bijvoorbeeld kunnen worden gesteld dat:

  • renteaftrekbeperkingen niet van toepassing zijn;
  • de beperkingen om houdsterverliezen te kunnen verrekenen niet van toepassing zijn;
  • zogenoemde definitieve verliezen van een buitenlandse deelneming in Nederland in aftrek dienen te worden toegestaan.

Wij benadrukken dat over de toepassing van de per-elementbenadering en de kans van slagen verschillend wordt gedacht en dat onzeker is of en in hoeverre deze standpunten tot succes zullen leiden. De wetgever bestudeert de mogelijke gevolgen van de Europese rechtspraak. Dit neemt niet weg dat toepassing van de per-elementbenadering financieel aantrekkelijk kan zijn. Indien dit het geval is, adviseren wij u zo spoedig mogelijk – uiterlijk voordat een aanslag over het relevante jaar onherroepelijk vaststaat – uw rechten veilig te stellen.


Mark Bos en Mark Foesenek

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig