close
Share with your friends

Update 150-kilometercriterium Nederlandse 30%-regeling

Update 150-kilometercriterium Nederlandse

Op 24 februari 2015 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat het 150‑kilometercriterium van de 30%-regeling in beginsel niet strijdig is met EU-recht.

Contact

Gerelateerde content

Op 24 februari 2015 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat het 150‑kilometercriterium van de 30%-regeling in beginsel niet strijdig is met EU-recht. Indien echter zou blijken dat werknemers die in aanmerking komen voor de 30%-regeling systematisch worden overgecompenseerd, zou wel sprake zijn van strijdigheid. In dat geval resulteert de regeling namelijk niet alleen in een administratieve lastenvermindering, maar ook in een fiscaal voordeel.


De Nederlandse rechter zal moeten gaan vaststellen of sprake is van een dergelijke overcompensatie. Wat systematische overcompensatie exact inhoudt en hoe dit onderzocht moet gaan worden is vooralsnog onduidelijk. Het oordeel zal daarom naar verwachting nog even op zich laten wachten.

Feitelijk zal moeten worden onderzocht of de werkelijke extra kosten (extraterritoriale kosten) die een buitenlandse werknemer heeft in verband met het verblijf in Nederland, systematisch lager zijn dan 30% van het loon. Voorlopig is er dus geen duidelijkheid op dit punt. Ter behoud van rechten raden wij werknemers aan om bezwaar te maken tegen een afwijzing van de 30%-regeling vanwege het 150‑kilometervereiste, onder verwijzing naar deze procedure.

Meer informatie over het arrest van het HvJ.


Esther Schutte en Sandy Govers

Ga naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)