Uitstel tot 30 juni 2015 voor aangifteverplichting interne pensioenvoorziening

Uitstel tot 30 juni 2015

De termijn voor aangifte van de interne pensioenbeloftes voor zelfstandige bedrijfsleiders bij de pensioendatabank, de zogenaamde Sigedis of DB2P-databank, wordt eenmalig en uitzonderlijk uitgesteld tot 30 juni 2015.

1000

Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen op diverse manieren hun wettelijk pensioen aanvullen met extralegale pensioenen. Zo kunnen zij een extralegaal pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar via een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging.


Daarnaast kon men tot 2011 tevens een aanvullend pensioen opbouwen binnen de vennootschap; de zogenaamde interne pensioenbelofte. Deze mogelijkheid werd door de wetgever afgeschaft vanaf 1 januari 2012. Pensioenbeloftes mogen verder blijven bestaan maar de vennootschap mag ze sinds 1 januari 2012 niet meer verder aanvullen met nieuwe voorzieningen.

 

Verplichte aangifte bij Sigedis-pensioendatabank

Verder bepaalde de wetgever dat alle, nog niet-uitgekeerde, interne pensioenbeloftes moeten aangegeven worden bij de Sigedis-pensioendatabank. Deze Sigedis-pensioendatabank verzamelt alle gegevens over de opgebouwde aanvullende pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Deze gegevens zijn cruciaal om de controle op de fiscale en sociale regels efficiënt te kunnen uitvoeren.

Deze aangifte diende in principe uiterlijk 31 december 2014 te gebeuren maar wordt nu verlengd tot 30 juni 2015.

 

Sancties bij niet-aangifte

Bij niet-aangifte zal de uitkering van de pensioenbelofte op datum van pensionering fiscaal niet aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap. Bovendien zal de bedrijfsleider op de uitkering 16,5% belasting verschuldigd zijn. Er is dus sprake van dubbele belasting.

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.