Grondwettelijk Hof vernietigt Belgische taks op omzetting toondereffecten

Grondwettelijk Hof vernietigt Belgische

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 5 februari 2015 de taks op de omzetting van effecten aan toonder vernietigd..

E-mail

Gerelateerde content

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 5 februari 2015 de taks op de omzetting van effecten aan toonder vernietigd. Voor dit arrest werd gevreesd dat het Hof de gevolgen van het bovengenoemde arrest in de tijd zou beperken. Dit is echter niet gebeurd, met als belangrijk gevolg dat iedereen de taks kan terugvorderen die hij in de voorgaande jaren heeft betaald.

 

Taks op omzetting toondereffecten

Eind 2011 werd de bijzondere taks op de omzetting van toondereffecten ingevoerd. Krachtens de wet dienden de bestaande effecten aan toonder uiterlijk 31 december 2013 te worden omgezet in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. Om dit omzetten te bespoedigen, werd voor omzettingen in 2012 en 2013 voorzien in een verlaagde omzettingstaks van respectievelijk 1% en 2%.

 

Strijdig met Europees recht

Recent werd voor het Grondwettelijk Hof beroep ingesteld tot vernietiging van deze taks. In het kader hiervan stelde het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie (HvJ). Concreet zou de taks in strijd zijn met de Europese richtlijn betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (Kapitaalbelastingrichtlijn).

Het HvJ oordeelde op 9 oktober 2014 dat de omzettingstaks inderdaad strijdig is met deze richtlijn.

 

Het Grondwettelijk Hof terug aan zet

Het Grondwettelijk Hof volgt de visie van het HvJ en vernietigt de wettelijke bepalingen ter uitvoering van de taks op de omzetting van toondereffecten.

Dit betekent dat belastingplichtigen kunnen verzoeken om terugbetaling van de afgedragen omzettingstaks.

In principe verjaart deze mogelijkheid tot terugvordering na afloop van twee jaar vanaf de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan. Ondanks het verstrijken van voormelde termijn kan de taks eveneens op basis van een andere bepaling worden teruggevorderd.

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof opent immers een nieuwe termijn van zes maanden om een administratief of rechterlijk beroep in te stellen (naast de gebruikelijke termijn van vijf jaar). Deze termijn begint te lopen vanaf de publicatie van het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat in principe alle in 2012 en 2013 betaalde taksen nu kunnen worden teruggevorderd.


Sophie Schellens

Ga naar de overzichtspagina

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today