close
Share with your friends

Fiscaal regulariseren nog steeds mogelijk

Fiscaal regulariseren nog steeds mogelijk

De belastingadministratie heeft een nieuwe interne instructie uitgevaardigd voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en buitenlandse vennootschappen die onder de belasting van niet- inwoners vallen.

Gerelateerde content

Op 2 januari 2014 liep de mogelijkheid af om gebruik te maken van de regularisatieprocedure via het Contactpunt voor Regularisaties.In het kalenderjaar 2013 werd er een bedrag van ongeveer 5,2 miljard euro geïnd door de fiscus. Inmiddels werd een interne instructie uitgewerkt door de belastingadministratie die de mogelijkheid voorziet om een “fiscale rechtzetting” (lees: regularisatie) te doen.

 

Interne instructie anno 2015 - rechtzetting

Het grote verschil met de eerdere regularisatieprocedure is dat er deze keer geen afzonderlijk contactpunt zal zijn voor de regularisaties, maar dat de Bijzondere Belastinginspectie (hierna ‘BBI’) een centrale rol zal spelen. Van zodra een dossier bij de belastingadministratie terecht komt, belandt dit via de centrale administratie bij de BBI. De gewestelijke directies van de BBI zullen op hun beurt dan de verschuldigde belasting en belastingverhoging berekenen.

Volgens de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is het de bedoeling dat de bestaande regels uniform toegepast worden. Wie niet-aangegeven inkomsten wenst te regulariseren, kan een boete van 20 tot 50% verwachten.
Een overzicht van de tarieven om niet aangegeven inkomsten te regulariseren:

1. Roerende, onroerende en diverse inkomsten

  • Normaal belastingtarief
  • Belastingverhoging van 50%
  • Nalatigheidsinteresten (7% op de ontvangen interesten vanaf 1 juli van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten werden verkregen)

De interne instructie vermeldt uitdrukkelijk dat de in het verleden betaalde woonstaatheffing voortaan wordt afgetrokken van de te betalen belastingen bij regularisatie. Dit is nieuw ten opzichte van de vorige regularisatieprocedures waar deze aftrekpost niet werd toegestaan.

 

2. Beroepsinkomsten en btw

  • Normaal belastingtarief
  • Belastingverhoging van 20%
  • Geen nalatigheidsinteresten

 

3. Kapitalen die hun normale taxatie hebben ondergaan

  • Het beginkapitaal wordt niet meer belast
 

4. Illegale of onbekende kapitalen

  • Of het parket vervolgt, of de BBI handelt het dossier af
  • Dan is een tarief/belasting van 36,3% (33% + 3.3%) van toepassing

 

5. Ontdoken successierechten

Aangezien de inning van de successierechten sinds begin 2015 een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest is en niet langer een federale bevoegdheid, zou dit betekenen dat de BBI niet bevoegd is voor het rechtzetten van niet betaalde successierechten. Naar verluidt zijn er echter contacten tussen de Vlaamse belastingadministratie en de BBI teneinde een regeling uit te werken voor de invordering van de successierechten.

Tenslotte willen wij ook nog opmerken dat vanuit politieke hoek een verzoek zou worden ingediend bij de Raad van State om de instructie te laten vernietigen. Een voorzichtige houding is bijgevolg geboden.

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)