Belgische excess profit rulings: Europese staatssteunregels geschonden?

Belgische excess profit rulings

Via een persbericht gepubliceerd op 3 februari 2015 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een diepgaand onderzoek is gestart naar de vraag of het Belgische systeem van ‘excess profit rulings’ al dan niet in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels.

E-mail

Gerelateerde content

Via een persbericht gepubliceerd op 3 februari 2015 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een diepgaand onderzoek is gestart naar de vraag of het Belgische systeem van ‘excess profit rulings’ al dan niet in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels.


Op basis van dergelijke rulings konden multinationale ondernemingen hun belastbare winst in België verminderen met de meerwinsten (excess profits) die het gevolg zijn van het deel uitmaken van een multinationale groep (zoals reputatie, schaalvoordelen en knowhow) en die ze dus niet zouden behalen op standalonebasis.

De Belgische fiscale administratie, alsook de minister van Financiën menen alvast dat dit regime dat gesteund is op het ‘arm’s length-principe’, wel degelijk EU-conform is. In antwoord op een recente parlementaire vraag heeft de Belgische minister van Financiën benadrukt dat België:

medewerking biedt bij het onderzoek van de Europese Commissie naar de excess profit rulings, maar tegelijk blijft verdedigen dat het regime een zuivere toepassing vormt van de OESO‑transferpricingrichtsnoeren;
het verzoek steunt van Duitsland, Frankrijk en Italië, waarin deze landen vragen om een ontwerprichtlijn op te stellen die de voorwaarden zou oplijsten om rulings toe te kennen en die ook de automatische uitwisseling van rulings regelt. Zodra de richtlijn wordt aangenomen, zal België de interne wetgeving aanpassen indien nodig. In afwachting zal men rulings uitwisselen met andere lidstaten op verzoek.

De ontwerprichtlijn die voorziet in de automatische uitwisseling van rulings is inmiddels gepubliceerd (18 maart 2015).

Ondertussen heeft de Belgische rulingcommissie alvast beslist om alle hangende excess profit ruling-verzoeken, ongeacht de fase waarin deze zich bevinden, op te schorten. Het kabinet van de minister van Financiën is momenteel in overleg met enkele marktspelers een antwoord aan het voorbereiden waarin verdedigd wordt dat het syteem van de excess profit rulings geen staatssteun uitmaakt.


Kris Lievens

Ga naar de overzichtspagina

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today