Update procedure Nederlandse crisisheffing

Update procedure Nederlandse crisisheffing

In 2013 en 2014 waren werkgevers een crisisheffing ter hoogte van 16% verschuldigd over loon van hun werknemers voor zover het belastbaar loon meer bedroeg dan € 150.000 (per werknemer) in 2012 respectievelijk 2013.

E-mail

Gerelateerde content

In 2013 en 2014 waren werkgevers een crisisheffing ter hoogte van 16% verschuldigd over loon van hun werknemers voor zover het belastbaar loon meer bedroeg dan € 150.000 (per werknemer) in 2012 respectievelijk 2013. Tegen deze crisisheffing zijn talloze bezwaarschriften ingediend door werkgevers. Op dit moment lopen enkele proefprocedures, waarbij de meeste werkgevers voor de afhandeling van hun bezwaarschrift hebben aangesloten.

Recentelijk is in een vijftal procedures uitspraak gedaan door Rechtbank Noord-Holland. Daarbij heeft de rechtbank in een van de procedures geoordeeld dat incidentele betalingen buiten beschouwing moeten worden gelaten voor de vaststelling van de crisisheffing indien het totale loon van de werknemer op 26 april 2012 respectievelijk 1 maart 2013 (data waarop de crisisheffing 2013 respectievelijk 2014 werd aangekondigd) reeds meer bedraagt dan de drempel van € 150.000.

Op het moment van de betaling van de incidentele beloningen was het voor de werkgever niet voorzienbaar dat de crisisheffing zou worden ingevoerd en dat er dus een hogere belastingverplichting zou ontstaan ten aanzien van de betalingen. De rechtbank vindt dat hiermee de ‘fair balance’ is doorbroken, maar heeft de crisisheffing over het reguliere loon wel in stand gehouden. Daarnaast is van belang dat de rechtbank van oordeel is dat geen sprake is van doorbreking van de fair balance indien het drempelbedrag van € 150.000 nog niet was bereikt op 26 april 2012 respectievelijk 1 maart 2013.

Tegen de rechtbankuitspraken in de proefprocedures is cassatie ingesteld. Het is dus afwachten of de Hoge Raad het oordeel van de rechtbank zal volgen. Ons inziens maakt de rechtbank een onterecht onderscheid tussen incidentele en reguliere betalingen. In beide gevallen is ten tijde van de betaling van het loon – voor zover betaald voor 26 april 2012 respectievelijk 1 maart 2013 – de crisisheffing onvoorzienbaar, waardoor de werkgever onverwachts wordt geconfronteerd met een extra heffing.

Indien u zich hebt aangesloten bij de proefprocedure (vaststellingsovereenkomst getekend), is van uw zijde geen actie vereist. Het is afwachten hoe de Hoge Raad zal oordelen. Als u betrokken bent in een individuele procedure, zijn deze uitspraken van belang in het verloop van uw procedure.


Esther Schutte en Sandy Govers

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today