Update procedure 150-kilometercriterium Nederlandse 30%-regeling

Update procedure 150-kilometercriterium

Sinds 1 januari 2012 komen uitsluitend buitenlandse werknemers in aanmerking voor de 30%-regeling indien zij in de 24 maanden voorafgaand aan de start van hun tewerkstelling in Nederland en minimaal 16 maanden woonachtig waren op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

E-mail

Gerelateerde content

Sinds 1 januari 2012 komen uitsluitend buitenlandse werknemers in aanmerking voor de 30%-regeling indien zij in de 24 maanden voorafgaand aan de start van hun tewerkstelling in Nederland en minimaal 16 maanden woonachtig waren op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. Ten aanzien van dit criterium lopen enkele gerechtelijke procedures, waarbij belanghebbenden een beroep doen op Europees recht.

In 2013 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan HvJ over de mogelijke strijdigheid van het 150-kilometercriterium met het Europees recht. Op 23 februari 2015 wordt een uitspraak van HvJ verwacht. Naar aanleiding van deze uitspraak zal de Nederlandse Hoge Raad een oordeel moeten geven.

Totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld, blijft het zinvol om – ter behoud van rechten – bezwaar te maken tegen een afwijzing van een aanvraag van de 30%-regeling onder verwijzing naar de procedure.

Daarnaast is belangrijk dat Nederlandse aangiftejaren waarin de 30%-regeling niet is toegepast vanwege het 150-kilometercriterium ‘open’ blijven, zodat de 30%-regeling met terugwerkende kracht kan worden toegepast wanneer de rechter oordeelt dat de regeling strijdig is met EU-recht.

Hiervoor is van belang dat tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen onder verwijzing naar de lopende procedure.


Esther Schutte en Sandy Govers

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today