Nederlandse Hoge Raad: ook nalaten van zakelijk handelen, kan leiden tot ontstaan onzakelijke lening

Nederlandse Hoge Raad

In mei 2008 introduceerde de Nederlandse Hoge Raad het concept onzakelijke lening. Omdat deze nog altijd veelvuldig onderwerp is van procedures (zie hierna), vragen wij hiervoor graag nogmaals uw aandacht.

E-mail

Gerelateerde content

In mei 2008 introduceerde de Nederlandse Hoge Raad het concept onzakelijke lening. Omdat deze nog altijd veelvuldig onderwerp is van procedures (zie hierna), vragen wij hiervoor graag nogmaals uw aandacht.

Kort gezegd is sprake van een onzakelijke lening indien een crediteur een debiteurenrisico aangaat dat een onafhankelijke derde bij een winstonafhankelijke rentevergoeding niet zou aanvaarden. Indien sprake is van een onzakelijke lening, kan de crediteur deze lening niet ten laste van zijn fiscale winst afwaarderen wanneer de debiteur de schuld niet kan terugbetalen.

Van een onzakelijke lening is geen sprake indien u als crediteur handelt als een onafhankelijke derde en als de voorwaarden ten aanzien van de door u verstrekte lening (onder andere rente, aflossing en zekerheden) in een leningsovereenkomst zijn vastgelegd. Dat de zakelijkheid van een lening niet slechts ten tijde van het verstrekken van de lening dient te worden beoordeeld maar eveneens gedurende de looptijd daarvan, werd opnieuw duidelijk in een zaak die eind 2014 voorlag bij Hof ’s‑Hertogenbosch.

In de betreffende casus verstrekte de heer X een lening aan B BV, waarin X (indirect) alle aandelen hield. Toen de financiële positie van B BV verslechterde, vestigde X een pandrecht op de transportmiddelen van B BV. X maakte van dit pandrecht echter geen gebruik toen B BV haar transportmiddelen vervolgens verkocht en er bij B BV voldoende middelen beschikbaar kwamen om de schuld aan X te voldoen.

Het hof is met de Inspecteur van mening dat een onafhankelijke derde zijn pandrecht in deze situatie wel zou hebben geëffectueerd en oordeelt dat sprake is van een onzakelijke lening nu X dit niet heeft gedaan. Het gevolg is dat X het verlies op de vordering op B BV niet ten laste van zijn resultaat kan brengen.

Het hof volgt in bovengenoemde uitspraak de eerder door de Hoge Raad uitgezette lijn dat ook het nalaten van zakelijk handelen ertoe kan leiden dat een onzakelijke lening ontstaat. Wij adviseren u hierop attent te zijn!


Mark Bos en Mark Foesenek

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today