close
Share with your friends

Hervorming sociale bijdragen

Hervorming sociale bijdragen

Op 1 januari 2015 is de bijdrageberekening voor zelfstandigen ingrijpend gewijzigd. De sociale bijdragen worden niet langer berekend op het inkomen van 3 jaar terug, maar op het inkomen van het jaar zelf.

Gerelateerde content

In afwachting van de definitieve inkomsten van 2015 zal er een voorlopige bijdrage worden aangerekend, gebaseerd op het inkomen van 3 jaar terug (2012).

Deze kwartaalbijdrage is niet bindend en kan best aangepast worden:

  • Verhoging van de voorlopige bijdrage

De voorlopige bijdragen kunnen worden verhoogd wanneer blijkt dat het inkomen van het jaar zelf hoger zal liggen dan dat van 3 jaar terug. Deze verhoging kan op eenvoudige aanvraag of door een spontane storting.

 

  • Vermindering van de voorlopige bijdrage

De voorlopige bijdragen kunnen worden verlaagd wanneer men kan bewijzen dat het beroepsinkomen opmerkelijk is gedaald ten opzichte van 3 jaar terug. De vermindering gebeurt via drempels. Het is dus niet voldoende dat het inkomen is gedaald, maar wel dat het is gedaald tot onder een bepaalde drempel (afhankelijk van de bijdragecategorie).

De voorlopige bijdragen zullen geregulariseerd worden wanneer het beroepsinkomen van 2015 gekend is.
Wanneer de voorlopige bijdragen te hoog werden ingeschat, zal het saldo terugbetaald worden.

Wanneer de voorlopige bijdragen te laag werden ingeschat, zal er een bedrag moeten bijbetaald worden. In dit geval zal er ook een verhoging worden aangerekend: 3% x het aantal kwartalen tussen het bijdragejaar en de regularisatie + éénmalig 7%.

Zelfstandigen met fluctuerende inkomsten hebben er dus alle belang bij om hun inkomen goed op te volgen. Gelet uw boekhouder of accountant over deze informatie beschikt is zijn rol hierbij uiterst belangrijk.

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)