Fiscaal regulariseren is in België nog steeds mogelijk

Newsletter - Februari 2015

De Belastingadministratie werkt momenteel een nieuwe interne instructie (geen publicatie) uit voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en buitenlandse vennootschappen die onder de belasting der niet-inwoners vallen.

E-mail

Gerelateerde content

De Belastingadministratie werkt momenteel een nieuwe interne instructie (geen publicatie) uit voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en buitenlandse vennootschappen die onder de belasting der niet-inwoners vallen.

Op 2 januari 2014 verliep de vorige regularisatieronde. In het kalenderjaar 2013 werd een bedrag van ongeveer € 5,2 miljard geïnd door de Belastingdienst. Aangezien werd geopperd dat de regularisatieronde te kort was, werd een nieuwe interne instructie uitgewerkt door de Belastingadministratie. Deze nieuwe regularisatieprocedure wordt nu een ‘rechtzetting’ genoemd en is nog steeds gebaseerd op de programmawet van 27 december 2005, als gewijzigd in 2013.

Het grote verschil met de eerdere regularisatieronde is dat er ditmaal geen afzonderlijk contactpunt zal zijn voor de regularisaties, maar dat de Bijzondere Belastinginspectie (hierna ‘BBI’) een centrale rol zal spelen. Zodra een dossier bij de Belastingadministratie terechtkomt, zal dit via de centrale administratie bij BBI belanden. De gewestelijke directies van BBI zullen de verschuldigde belasting en belastingverhoging berekenen.

Volgens de minister van Financiën Johan Van Overtveldt is het de bedoeling de bestaande regels uniform toe te passen. Wie zijn niet-aangegeven inkomsten wenst te regulariseren, kan een boete van 20 tot 50% verwachten. Hierna vindt u een overzicht van de tarieven om niet-aangegeven inkomsten te regulariseren.

 

1.Roerende, onroerende en diverse inkomsten

  • normaal belastingtarief;
  • belastingverhoging van 50%;
  • nalatigheidsinteresten (7% op ontvangen interesten vanaf 1 juli van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten werden verkregen).

 

2.Beroepsinkomsten en btw

  • normaal belastingtarief;
  • belastingverhoging van 20%;
  • geen nalatigheidsinteresten.

 

3.Illegale of onbekende kapitalen

  • ofwel vervolgt het parket;
  • ofwel handelt BBI het dossier af en dan is een tarief van toepassing van 36,3% (33% + 10%).


Aangezien deze interne instructie niet zal worden gepubliceerd, merken wij hierbij op dat dit de rechtszekerheid niet ten goede komt.

Ontdoken successierechten

De interne instructie geldt niet voor successierechten. In het geval van in het verleden ontdoken successierechten (Vlaams Gewest) is er een probleem, omdat de inning van de successierechten sinds begin 2015 een bevoegdheid van het Vlaams Gewest is.

Er zou echter een protocol in de maak zijn met de Vlaamse belastingadministratie over de vraag hoe de ontdoken successierechten kunnen worden rechtgezet. BBI blijft alsnog bevoegd voor het Waals en Brussels Gewest. Er zal naast de ontdoken belasting ook een verhoging van 20% van toepassing zijn. De verjaringstermijn binnen het successierecht bedraagt tien jaar en vier maanden.


Carl Thijs en Kizzy Wandelaer

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today