Aangifteverplichting interne Belgische pensioenvoorziening, uitstel tot 30 juni 2015

Aangifteverplichting interne Belgische

De termijn voor aangifte van de interne pensioenbeloftes voor zelfstandige bedrijfsleiders bij de pensioendatabank, de zogenoemde Sigedis of DB2P-databank, wordt eenmalig en bij wijze van uitzondering uitgesteld tot 30 juni 2015.

E-mail

Gerelateerde content

De termijn voor aangifte van de interne pensioenbeloftes voor zelfstandige bedrijfsleiders bij de pensioendatabank, de zogenoemde Sigedis of DB2P-databank, wordt eenmalig en bij wijze van uitzondering uitgesteld tot 30 juni 2015.

 

Interne pensioenvoorziening

Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen op diverse manieren hun wettelijke pensioen aanvullen met extralegale pensioenen. Zo kunnen zij een extralegaal pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar via een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging.

Tot 2011 kon tevens een aanvullend pensioen worden opgebouwd binnen de vennootschap, de zogenoemde interne pensioenbelofte. Deze mogelijkheid werd door de wetgever afgeschaft met werking vanaf 1 januari 2012. Bestaande pensioenbeloftes mochten verder blijven bestaan maar de vennootschap mocht deze niet meer verder aanvullen met nieuwe voorzieningen.

 

Verplichte aangifte bij Sigedis-pensioendatabank

Daarnaast bepaalde de wetgever dat alle nog niet uitgekeerde interne pensioenbeloftes dienen te worden aangegeven bij de Sigedis-pensioendatabank.

Deze verzamelt alle gegevens over de opgebouwde aanvullende pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Die gegevens zijn cruciaal om de controle op de fiscale en sociale regels efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze aangifte diende in principe uiterlijk 31 december 2014 te gebeuren, maar is nu dus verlengd tot 30 juni 2015.

 

Zware sancties bij niet-aangifte

Bij niet-aangifte zal de uitkering van de pensioenbelofte op datum van pensionering fiscaal niet aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap. Bovendien zal de bedrijfsleider op de uitkering 16,5% belasting verschuldigd zijn. Er is dus sprake van dubbele belastingheffing.


Kris Lievens en Sjeel Debeuf

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today