close
Share with your friends

Verhoging belastingtarieven 1e en 2e schijf in de Nederlandse inkomstenbelasting

Verhoging belastingtarieven

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de belastingtarieven van de eerste en tweede schijf in de inkomstenbelasting verhoogd met 3%-punt als gevolg van de invoering van de Wet langdurige zorg.

Contact

Gerelateerde content

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de belastingtarieven van de eerste en tweede schijf in de inkomstenbelasting verhoogd met 3%-punt als gevolg van de invoering van de Wet langdurige zorg. Met de invoering van deze wet is de AWBZ-premie vervangen door het lagere premiepercentage van de verzekering langdurige zorg. Het belastingtarief is met hetzelfde percentage verhoogd als het premiepercentage is gedaald (3%). Het tarief van de eerste schijf is daarnaast verhoogd met een aanvullend percentage van 0,25%.

Het maximum inkomen waarover de premies volksverzekeringen worden geheven bedraagt in 2015 € 33.589 (2014: € 33.363). Werknemers zijn dus geen premies volksverzekeringen verschuldigd voor zover het inkomen meer dan € 33.589 bedraagt.

De overheveling van 3% van premies volksverzekeringen naar belastingheffing pakt echter niet in elke situatie neutraal uit. De verlaging van het premiepercentage (3%) levert een voordeel op voor degenen die alleen premieplichtig zijn in Nederland. Zo zal bijvoorbeeld een Nederlandse werknemer die is uitgezonden naar België minder premies verschuldigd zijn als gevolg van de daling van 3%.

In de omgekeerde situatie zal een inwoner van België die sociaal verzekerd is in België en een Nederlands belastbaar loon heeft van bijvoorbeeld € 30.000, door de verhoging van het belastingtarief in 2015 ruim € 700 meer belasting betalen (rekening houdende met de heffingskortingen). De heffingskortingen zijn bovendien inkomensafhankelijk. De exacte hoogte van de impact van de uitruil tussen belastingen en premies op het netto-inkomen is afhankelijk van de specifieke situatie, waarbij ook de compensatieregeling een rol kan spelen.


Betül Gümüs en Esther Schutte

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)