Innovatieboxregimes staan internationaal onder druk

Innovatieboxregimes staan internationaal onder druk

Het zal u niet zijn ontgaan dat er momenteel in internationaal verband belangrijke fiscale ontwikkelingen gaande zijn.

E-mail

Gerelateerde content

Het zal u niet zijn ontgaan dat er momenteel in internationaal verband belangrijke fiscale ontwikkelingen gaande zijn. Wij wezen u eerder al op de aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn en de actiepunten in het kader van ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (’BEPS’). Graag informeren wij u hierbij dat er momenteel eveneens bijzondere aandacht is voor de maatregelen waarmee de Europese lidstaten onderzoek en ontwikkeling (‘R&D’) trachten te stimuleren.

Een voorbeeld van een dergelijke stimuleringsmaatregel is het Nederlandse innovatieboxregime. Op grond van dit regime worden winsten uit innovatieve activiteiten onder voorwaarden belast tegen een gereduceerd effectief vennootschapsbelastingtarief van 5%. Zowel in OESO- als Europees verband worden de huidige innovatieboxregimes in Europa kritisch bekeken en zijn er vooral met betrekking tot geacquireerde intellectuele eigendom en outsourcing van R&D-activiteiten binnen de groep de nodige discussies.

De huidige stand van zaken is dat het erop lijkt dat in de toekomst innovatieboxregimes slechts open zullen staan voor in een land zelf ontwikkelde intellectuele eigendom ten aanzien waarvan patenten zijn verleend. Voor de Nederlandse innovatiebox zou dit in principe tot gevolg hebben dat niet-gepatenteerde intellectuele eigendom dan wel intellectuele eigendom die met aanzienlijke betrokkenheid van andere groepsmaatschappijen is ontwikkeld, niet langer voor de innovatiebox in aanmerking komen.

De staatssecretaris heeft duidelijk aangegeven dat het voortbestaan van het innovatieboxregime in Nederland buiten kijf staat en dat Nederland dit regime toegankelijk wenst te houden voor gepatenteerde, maar ook niet-gepatenteerde R&D. Te bezien valt of deze laatste wens zal standhouden in de internationale discussies en of het regime ook na 30 juni 2016, de datum waarop de huidige voorstellen uiterlijk zouden moeten zijn geïmplementeerd, nog openstaat voor zogenoemde S&O‑activiteiten.

Op basis van de nu voorliggende voorstellen/discussiestukken zal overgangsrecht worden toegepast. Het lijkt er vooralsnog op dat voor innovatieboxafspraken die zijn gemaakt voor 30 juni 2016 en die op dat moment reeds bestaande technologie betreffen, op grond van overgangsrecht het bestaande regime nog maximaal vijf jaar kan worden toegepast, dus maximaal tot 1 juli 2021.

Wij houden de ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend in de gaten en zullen u uiteraard opnieuw informeren indien hiertoe aanleiding bestaat. Als u zich afvraagt hoe uw innovatieboxafspraak zich tot deze ontwikkelingen verhoudt dan wel of u mogelijkheden hebt om de innovatiebox toe te passen, adviseren wij u op korte termijn actie te ondernemen.


Mark Bos en Mark Foesenek

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today