Federaal regeerakkoord: fiscale maatregelen

Federaal regeerakkoord: fiscale maatregelen

De coalitiepartners in de nieuwe federale regering hebben een akkoord bereikt over een reeks fiscale maatregelen. Een selectie...

1000

Personenbelasting

 • verhoging van forfaitaire beroepskosten voor werknemers;
 • niet-indexatie van fiscale uitgaven gedurende vier jaar, zoals de vrijstelling van interest op spaarboekjes en de belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten, langetermijnsparen en pensioensparen (maar niet het huwelijksquotiënt);
 • anticipatieve heffing van 1% op kapitalen pensioensparen gedurende 5 jaar. Van zodra de belastingplichtige de taks van het langetermijnsparen ondergaat (= de leeftijd van 60 jaar bereikt), is nog slechts 3% taks verschuldigd (i.p.v. 10%);
 • “doorkijkbelasting” op juridische constructies in belastingparadijzen.

 

Vennootschapsbelasting

1. overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter

 • KMO’s kunnen jaarlijks maximum 50% van de belaste winst reserveren op een afzonderlijke passiefrekening. Hierop wordt een anticipatieve heffing van 10% betaald door de vennootschap;
 • belastingvrije uitkering reserves bij liquidatie;
 • bij uitkering reserves als dividend zal aanvullende roerende voorheffing verschuldigd zijn van 5% (na 5 jaar) of 15% (binnen 5 jaar).

2. aanslag geheime commissielonen van 309%

 • niet langer bestraffend karakter, straf zal worden opgelegd onder de vorm van administratieve boetes of strafrechtelijke sancties;
 • aanknopingspunt aanslag geheime commissielonen is niet langer de niet-indiening van fiches, maar het feit dat de identiteit van de genieter niet is bekendgemaakt (niet-indiening van fiches zal gesanctioneerd worden met administratieve boetes);
 • tarief verlaagd naar 100% of zelfs 50%, voor zover vergoedingen worden betaald aan een vennootschap;
 • de aanslag geheime commissielonen blijft aftrekbaar;
 • niet-spontane regularisatie zal bestraft worden met een administratieve boete.

3. intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Btw en accijnzen

 • striktere voorwaarden voor verlaagd btw-tarief van 6% op renovatie van privé-woningen ouder dan 5 jaar;
 • jaarlijkse indexering van accijnzen op koffie, wijn, sterke drank en energie (maar niet op bier), verhoging van accijnzen op tabak, verhoging van accijnzen op diesel (maar niet op professionele diesel).

 

Varia

 • verhoging van griffierechten met 50%;
 • beurstaks: verhoging van tarieven (en afschaffing van plafonds?).
   

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.