close
Share with your friends

Verplichte roulatie van auditkantoren en overgangsregelingen

Verplichte roulatie van auditkantoren

De verplichte roulatie van auditkantoren is een van de ingrijpendste veranderingen in de Europese auditwetgeving. Deze infofiche zet uiteen wat de nieuwe Europese verplichtingen inhouden, onder welke omstandigheden het auditmandaat mag worden verlengd en in welke domeinen lidstaten regels kunnen opleggen die verder gaan dan het Europese minimum. Ze bespreekt ook het voorgestelde tijdschema voor de invoering, die gefaseerd zal verlopen afhankelijk van de duur van het huidige mandaat van het auditkantoor.

Gerelateerde content

 FACT SHEET 1: MANDATORY FIRM ROTATION AND TRANSITION ARRANGEMENTS

De nieuwe Europese wetgeving voert bijkomende verplichtingen in voor Europese organisaties van openbaar belang (OOB's), inclusief verplichte roulatie van auditkantoren. De regels houden in dat OOB's regelmatig van auditkantoor moeten veranderen. Hoe en wanneer bedrijven daarmee geconfronteerd worden, zal verschillen van bedrijf tot bedrijf en is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals potentiële verschillen tussen lidstaten en de visie van investeerders.

Minimale verplichtingen

Bedrijven die als OOB worden beschouwd, moeten krachtens de minimale verplichtingen minstens elke tien jaar van auditkantoor veranderen. Lidstaten mogen toelaten dat die periode wordt verlengd tot 20 jaar indien na de eerste tien jaar een openbare aanbesteding wordt gehouden voor de auditopdracht, of tot 24 jaar in geval van een gezamenlijke auditregeling. Het volledige plaatje oogt nog complexer door overgangsregelingen, waardoor de invoering van de roulatieregels gespreid verloopt afhankelijk van hoelang het mandaat van de huidige auditor van een bedrijf al loopt.

Er is ook nog een verplichte roulatie van de belangrijkste auditpartner na maximaal zeven jaar, hoewel een aantal lidstaten vandaag een snellere partnerroulatie opleggen.

Deze infofiche geeft onder meer een antwoord op volgende vragen:

  • Hoe zit het tijdschema van de overgangsregeling voor de verplichte roulatie van auditkantoren in elkaar?
  • Hoe verloopt de grensoverschrijdende toepassing van de regels voor bedrijven die actief zijn in meer dan een EU-lidstaat?

Deze infofiche heeft betrekking op de minimale regels die Europa oplegt. Het uiteindelijke regelgevende kader wordt bepaald door hoe elke EU-lidstaat de wetgeving interpreteert en welke afwijkingen hij beslist in te voeren.

 

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)