close
Share with your friends

Verruimde verantwoordelijkheden van het auditcomité

Verruimde verantwoordelijkheden van het auditcomité

De Europese auditwetgeving voert nieuwe verantwoordelijkheden voor auditcomités in. Veel van die regels worden al courant toegepast en als beste werkwijze beschouwd, maar een aantal aansprakelijkheden zal verstrekkende gevolgen hebben voor wie toezicht houdt op de audit van zijn bedrijf. Deze infofiche vertelt u hoe de veranderingen het aanbestedingsproces voor audits, de goedkeuring van niet-auditdiensten en het lidmaatschap van het auditcomité zelf zullen beïnvloeden.

Gerelateerde content

fact sheet 3 expanded audit committee

De nieuwe Europese wetgeving voert bijkomende vereisten in die specifiek gelden voor de rol en de verantwoordelijkheden van auditcomités en wijzigt het toezicht op de auditor. In de praktijk worden de meeste voorschriften voor auditcomités die de wetgeving omschrijft vandaag al toegepast en beschouwd als 'best practice'. De voornaamste wijziging is dan ook dat die voorschriften nu wettelijk worden verankerd.

De wijzigingen bepalen dat elke in de EU gevestigde organisatie van openbaar belang een auditcomité moet hebben. Dat kan een zelfstandig orgaan zijn of een comité van het bestuursorgaan of toezichtsorgaan van de geauditeerde entiteit. De aan het auditcomité toegewezen functies mogen echter ook worden uitgeoefend door het bestuurs- of toezichtsorgaan als geheel.

Het aanbestedingsproces voor audits

Auditcomités moeten het bestuurs- of toezichtsorgaan van de geauditeerde entiteit een aanbeveling doen voor de aanstelling van de auditor. Die aanbeveling moet uit minstens twee mogelijke keuzes voor de auditopdracht en een naar behoren gemotiveerde voorkeur voor één daarvan bestaan.

De aanbestedingsdocumenten moeten heldere en niet-discriminerende selectiecriteria bevatten waarmee de voorstellen moeten worden beoordeeld. De geauditeerde entiteit moet een rapport opstellen met de conclusies van de selectieprocedure, dat moet worden bekrachtigd door het auditcomité, om aan te tonen dat de selectieprocedure eerlijk is verlopen.

Deze infofiche geeft onder meer een antwoord op volgende vragen:

  • Wie mag in een auditcomité zetelen?
  • Wat zijn de voornaamste bepalingen die gevolgen hebben voor het toezicht van het auditcomité op wettelijke audits van organisaties van openbaar belang?
  • Zijn er vrijstellingen van de verplichting om een auditcomité te hebben?

Deze infofiche heeft betrekking op de minimale regels die Europa oplegt. Het uiteindelijke regelgevende kader wordt bepaald door hoe elke EU-lidstaat de wetgeving interpreteert en welke afwijkingen hij beslist in te voeren.
 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)