close
Share with your friends

Verruimde rapporteringsverplichtingen voor de auditor

Verruimde rapporteringsverplichtingen voor de auditor

De Europese auditwetgeving voert bijkomende rapporteringsverplichtingen voor auditors in. Die hebben voornamelijk gevolgen voor het wettelijke auditverslag en meldingen aan het auditcomité en de toezichtsorganen van Europese organisaties van openbaar belang. Deze infofiche vertelt u meer over de nieuwe verplichtingen en vergelijkt de wetgeving met de actuele praktijk.

Gerelateerde content

FACT SHEET 4: EXPANDED AUDITOR REPORTING

De Europese audithervorming voert bijkomende verplichtingen in voor de wettelijke auditor van in de EU gevestigde organisaties van openbaar belang (OOB's) met betrekking tot het wettelijke auditverslag, de rapportering aan het auditcomité en de rapportering aan de toezichtsorganen van OOB's.

Het auditverslag

De wetgeving omvat een reeks verplichtingen in verband met het auditverslag die tot doel hebben investeerders meer inzicht te geven in het auditproces en in de kritische beoordelingen die in het kader van de audit zijn gemaakt.

Voor OOB's moet het auditverslag, ter ondersteuning van de auditverklaring, een beschrijving geven van de belangrijkste beoordeelde risico's op afwijkingen van materieel belang, inclusief als gevolg van fraude. Het moet ook een samenvatting bevatten van de reactie van de auditor op die risico's en, waar dat relevant is, belangrijke bedenkingen die in dat verband rijzen.

Voor ALLE wettelijke audits in de EU (niet alleen die van OOB's) moet het auditverslag een verklaring bevatten betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de entiteit om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

De aanvullende verklaring

Auditors van OOB's zullen een schriftelijke verklaring aan het auditcomité moeten verstrekken. Dat is in sommige lidstaten nu al het geval, maar geldt voortaan voor OOB's in heel de EU. Dit verslag moet uitvoerigere informatie verschaffen over de resultaten van de uitgevoerde audit, samen met een toelichtingstekst.

Deze infofiche geeft onder meer een antwoord op volgende vragen:

  • Stroken de nieuwe verplichtingen met betrekking tot het auditverslag met de voorschriften van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)?
  • Kunnen de lidstaten bepaalde keuzes maken met betrekking tot het auditverslag of de rapportering aan het auditcomité?
  • Wanneer moet de aanvullende verklaring aan het auditcomité worden verstrekt?

Deze infofiche heeft betrekking op de minimale regels die Europa oplegt. Het uiteindelijke regelgevende kader wordt bepaald door hoe elke EU-lidstaat de wetgeving interpreteert en welke afwijkingen hij beslist in te voeren.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)