Verhoging drempel kwartaal btw-aangiften

Verhoging drempel kwartaal btw-aangiften

Op 1 januari 2014 zijn de drempels voor de indiening van kwartaal btw-aangiften verhoogd van 1.000.000 euro naar 2.500.000 euro. Dit betekent dat belastingplichtigen met een jaaromzet van maximaal 2.500.000 euro (exclusief btw) voortaan kunnen opteren voor btw-aangiften op kwartaalbasis. Indien de jaaromzet de drempel van 2.500.000 euro overschrijdt, dan is de belastingplichtige verplicht om btw-aangiften op maandbasis in te dienen.

1000

In een aantal fraudegevoelige sectoren ligt deze drempel echter lager. Bedrijven die actief zijn in de levering van minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie, computers en randapparatuur, toebehoren en onderdelen, landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving, kunnen opteren voor het indienen van btw-aangiften op kwartaalbasis indien hun jaaromzet niet meer bedraagt dan 250.000 euro (exclusief btw).

De indiening van btw-aangiften op kwartaalbasis betekent dat de belastingplichtige in principe voorschotten moet betalen, ten laatste op de 20ste dag van de tweede en derde maand van elk kalenderkwartaal.

Een uitzondering op de mogelijkheid tot indiening van kwartaal btw-aangiften is gemaakt voor de belastingplichtigen die intracommunautaire leveringen van goederen van meer dan 50.000 euro verrichten in één van de vier voorafgaande kalenderkwartalen. Zij zijn verplicht om maandelijkse btw-aangiften in te dienen, ongeacht of hun jaarlijkse omzet de drempel van 2.500.000 euro overschrijdt.

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.