Belasting voor aanplakking: gerichte controles

Belasting voor aanplakking: gerichte controles

De fiscus voert momenteel gerichte controles uit in het kader van de ietwat vergeten ‘belasting voor aanplakking’. Blijkbaar heeft de overheid hierin een nieuwe inkomstenbron gevonden gedetecteerd en de fiscus interpreteert het voorwerp van deze belasting heel ruim. Een samenvatting van de reglementering is dus zeker handig.

E-mail

Gerelateerde content

De aanplakkingtaks wordt gevestigd op plakbrieven die voor het publiek zichtbaar zijn en waarvan de oppervlakte gelijk is aan of groter dan of 1 vierkante meter.

Volgende voorwaarden moet voldaan zijn om de aanplakkingtaks te kunnen vestigen:

  • Aanplakbrief

Onder het begrip ‘aanplakbrief’ vallen niet enkel aanplakbiljetten. Het Hof van Cassatie geeft volgende definitie: elk vast of beweeglijk, al dan niet duurzaam visueel reclame- of publicatiemiddel, door welk procédé ook tot stand gebracht”. Dit betekent dat elke mededeling die een doelgroep aanspoort om iets te doen in het belang van de adverteerder wordt geviseerd. Klassieke voorbeelden zijn lichtreclames met een logo, vlaggen, parasols, reclame op voertuigen, enzovoort.

  • Zichtbaar

Een gesproken advertentie is met andere woorden niet belastbaar

  • Voor het publiek zichtbaar in België

“Plakbrieven” zijn enkel belastbaar wanneer ze zichtbaar zijn op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het begrip voor “het publiek zichtbaar” moet begrepen worden in de ruime zin. Dus niet enkel openbare plaatsen (openbare weg of openbaar gebouw) maar ook plaatsen waar iedereen vrije toegang tot heeft (winkels, restaurants, cafés, hotels, bioscopen, voetbalstadia).

 

Tarief

De taks bedraagt 0,50 euro per m² of breuk van m². Voor affiches van gewoon papier die zonder enige bescherming op panelen worden gekleefd, is er een maximumbelasting voorzien van 5 euro per affiche.

Lichtaankondigingen en aankondigingen door middel van lichtprojecties zijn onderworpen aan een taks die gelijk is aan de gewone aanplakkingtaks vermenigvuldigd met vijf.

Deze belasting is verschuldigd voor elk volledig jaar.

Belangrijk om te noteren is dat de belasting en de boetes zowel kunnen ingevorderd worden bij de adverteerder als bij de ‘ondernemer van aanplakking’ (in casu het advertentie- of reclamekantoor).

 

Sanctie
Wanneer een aanplakking wordt gedaan vóór betaling van de belasting, dan is er een sanctie voorzien van vijfmaal de ontdoken belasting (met een minimum van 25 euro).

 

Verjaring van de aanplakkingtaks
De rechtsvordering van de staat verjaart na zes jaar. In de praktijk betekent dit dat de fiscus de niet-aangegeven aanplakkingtaks van de voorbije zes jaar kan vorderen.

 

Besluit
Bedrijven die op grote schaal adverteren via affiches, posters, vlaggen en dergelijke moeten de overeenkomst met hun reclamekantoor grondig nakijken. Meer bepaald moeten ze nagaan of deze belasting wordt vereffend en – indien dat niet het geval is - proactief deze belasting regulariseren.

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today